Новини
 
                                                  
 
             
29.01.2020 року                                                      
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» №340-IX від 05.12.2019.
 
Положення Закону №340-IX, які набирають чинності і підлягають застосуванню з 16.01.2020 року:
 
·    Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі поновлення договорів оренди землі, укладення договорів оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря.
 
·    Якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови про його поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, договір за заявою орендаря поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. Зазначена заява має бути подана до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом одного місяця з дня, коли орендарю стало відомо про смерть орендодавця.
·    Істотними умовами договору є дата укладення та строк дії договору оренди. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права.
·    Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договорів (емфітевзису, суперфіцію) та скасувати таку вимогу, яка є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації. (з 16.07.2020 - відносно договору про встановлення земельного сервітуту, договору оренди)
·    Плата за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, визначена в договорах оренди, емфітевзису або суперфіцію, укладених на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору, а також у разі його поновлення.
·    Державна реєстрація припинення права оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду в порядку, визначеному статтями 13, 14-1 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку. З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов'язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю.
·    Земельна ділянка припиняє існування як об'єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в разі скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації (одночасно з припиненням таким рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо такої земельної ділянки (за їх наявності).
·    Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються в разі скасування державної реєстрації земельної ділянки.
·    З переліку документів, що включають до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки виключено довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
·    Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок Державного бюджету України.
·    За рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом Міністром України, фінансуються розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру.
 
 
Положення Закону №340-IX, які набирають чинності і підлягають застосуванню з
16.07.2020
року:
 
«
АВТОМАТИЧНЕ» поновлення договорів (оренди, сервітуту, емфітевзису, суперфіцію), крім земельних ділянок державної та комунальної власності (виняток, якщо на них розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою).
Умови та етапи:
1. Договір містить умову про поновлення.
2. У ДРРП зазначено відомості про поновлення договору.
3. Жодна зі сторін не пізніше ніж за місяць до закінчення дії такого договору, не подала до ДРРП заяву про виключення відомостей про поновлення договору.
4. Після закінчення строку, на який його укладено, договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах без вчинення сторонами договору письмового правочину (державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк) за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
Зазначені правила поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним Законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення.
 
Договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, що перебувають у власності орендаря, укладені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", у разі їх продовження (укладення на новий строк) мають містити умови, передбачені статтею 33 цього Закону та статтею 126-1 Земельного кодексу України.
 
Переважне право на укладення договору оренди землі на новий строк.
Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
Етапи:
1. Завчасне повідомлення орендодавця (не пізніше ніж за місяць до закінчення). До листа-повідомлення додається проект договору.
2. Орендодавець у місячний строк розглядає (узгоджує істотні умови, які можуть бути змінені за згодою сторін) і разі відсутні заперечень укладає договір оренди (на підставі рішення - комунальні та державні земельні ділянки)
3. Недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору - переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
4. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
 
Завідувач сектору з питань
державної реєстрації   
Чемеровецької районної
державної адміністрації                                                                     Олександр КРАВЦОВ
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2020