Новини
 
                                                  
 
           
21.08.2019 року                                                        
                          
На Хмельниччині працює місія Світового банку
З 19 по 22 серпня в області перебуває місія Світового банку з проведення оцінки системи державних видатків та фінансової підзвітності (PEFA) на субнаціональному рівні, що працює в рамках програми ЄС щодо реформування державного управління та управління державними фінансами.
Оцінка ефективності управління проводиться за критеріями методології Державних витрат і фінансової підзвітності (PEFA 2016).
PEFA - це методика оцінки ефективності системи управління державними фінансами, що дозволяє оцінити привабливість країни з точки зору інтересів інвесторів. Цій системі довіряють Всесвітній банк, фінансові інститути Європейського союзу та інших міжнародних організацій.
За PEFA оцінюється стійкість бюджету, прозорість державних фінансів, якість управління активами і зобов'язаннями держави, бюджетно-податкова стратегія, бюджетування на основі економічної політики, передбачуваність і контроль виконання бюджету, облік і звітність, зовнішній контроль і аудит.
Раніше оцінювання відбувалося на національному рівні, однак зараз в державі набирає обертів реформа децентралізації, а тому влада на місцевому рівні бере на себе все більшу частину загальних державних витрат.Частина доходів, що залишається у розпорядженні місцевих органів влади, постійно зростає. Саме тому цьогоріч оцінювання ДВФЗ буде проведено на місцевому рівні з метою оцінки якості систем управління державними фінансами, забезпечення аналізу викликів для економічного розвитку та формування стратегічних дій для вирішення потенційних проблем.
Таке оцінювання відбувається вперше і складатиметься воно з трьох субнаціональних (місцевих) оцінок. Одна оцінка буде реалізована Проектом технічної допомоги LOGICA, який фінансується ЄС, а дві оцінки - Світовим банком. На початковому етапі в окремій області заплановано охопити три рівні місцевого урядування, пов'язані один з одним з точки зору процесу управління державними фінансами та процесу децентралізації. Цими рівнями є область, район та ОТГ.
Це дасть можливість зробити пряме порівняння результатів на різних рівнях місцевої влади та забезпечити всебічність остаточних рекомендацій та стратегічних заходів. Щоб оцінити вплив децентралізації на місцеві державні фінанси і забезпечити точне відображення поточного стану справ в сфері УДФ на місцевому рівні, первинну оцінку ДВФЗ проведуть в ОТГ, області та районі.
Хмельниччина для оцінки була обрана на основі офіційного рейтингу децентралізації Мінрегіону, що базується на шести критеріях: кількості ОТГ на території області, частці території області, що охоплена ОТГ, загальній кількості населених пунктів (різного розміру), які були включені в ОТГ, кількості ОТГ з населенням менше 5 тис. осіб, частці ОТГ, що об'єднались відповідно до офіційно ухваленого Плану реформ, і частці загальної кількості населення області, що проживає в ОТГ. Хмельницька область незмінно займає лідируючі позиції у цьому рейтингу, але особливістю її є наявність істотно великої вибірки громад, об'єднаних у 2015 році.
19 серпня представники місії провели навчальний семінар для представників окремих структурних підрозділів ОДА, обласної ради, ГУ Держказанчейства в Хмельницькій області та Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Мета цього семінару - надати огляд цілей та загальної методології, в тому числі і методів визначення рейтингової оцінки проведення ДВФП. Держслужбовців ознайомили з переліком показників, що аналізуватимуться, та переліком даних, з якими бажають працювати представники місії, серед яких бюджетна документація, інформація про результати надання послуг та публічний доступ до фіскальної інформації.
Після семінару відбулися співбесіди з представниками обласних структур, у ході яких аналізувалися показники виконання видаткової частини бюджету та структура видатків, дані щодо виконання бюджетних програм, можливих фінансових ризиків, інвестиційних проектів, відомості про проведення макроекономічного планування, відкритість та доступність фінансової інформації для громадськості, результати проведення зовнішнього аудиту, тощо.
 
Довідково.
Історія PEFA розпочалася в 2001 році, коли сім партнерів з міжнародного розвитку ініціювали програму Державних Витрат і Фінансової підзвітності (ДВФП). До них увійшли Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, а також уряди Франції, Норвегії, Швейцарії та Великобританії. Початково PEFA виступала засобом гармонізації проведення оцінок управління державними фінансами організаціями-партнерами. Вона створювалася для розробки стандартної методології та довідкового керівництва для діагностики УДФ. Крім цього, перебачалося, що PEFA стане основою для ведення діалогу про стратегії і пріоритети реформ в галузі УДФ, а також джерелом інформації, який на більш широкій основі сприятиме проведенню досліджень і аналізу систем УДФ.
За час, що минув з 2001 року, PEFA стала загальновизнаним стандартом проведення оцінок систем УДФ. Станом на 31 грудня 2015 року було підготовлено понад 500 звітів про оцінку УДФ в 149 країнах.
PEFA 2016 бере до уваги зміну характеру реформ в сфері УДФ і еволюцію кращих практик за останнє десятиліття. На підставі отриманого досвіду також були визначені сфери, які потребують роз'яснень і уточнень, що знайшло своє відображення в основному керівництві PEFA. В даній оновленій версії враховується зворотний зв'язок, отриманий від партнерів, користувачів, бенефіціарів та спостерігачів програми PEFA в ході міжнародних громадських консультацій 2014 року, після якого було проведено широкомасштабне тестування системи на протязі 2015 року.
PEFA 2016 створювалася на базі версій 2005 і 2011 року шляхом додавання чотирьох нових показників, розширення і уточнення існуючих показників і перегляду базових стандартів належної практики для багатьох з областей. У порівнянні з попередніми оцінками система PEFA 2016 приділяє більше уваги елементам внутрішнього фінансового контролю, а також пропонує більш ясну і послідовну структуру звіту про результати оцінки.
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2019