Новини
 
                                                  
 
          
30.05.2019 року                                                              
                 
Головне управління статистики інформує
Про надання населенню Хмельницької області субсидій у січні-квітні 2019 року
У квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 169,5тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019р. збільшився порівняно з квітнем 2018р на 36,3% і становив 382,0 грн.
У січні-квітні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 24,4 тис. домогосподарств, що на 25,9% менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 42,4% таких звернень, у сільській місцевості - 57,6%. У січні-квітні 2019р. призначено субсидії 35,2тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 16,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 18,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 3,5%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-квітні 2019р. становила 28,7 млн.грн (у міських поселеннях - 15,4 млн.грн, у сільській місцевості - 13,3 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. - 28,0 млн.грн (у міських поселеннях - 18,4 млн.грн, у сільській місцевості - 9,6 млн.грн).
У січні-квітні 2019р. 13,2 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 1,7 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості - 11,5 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 37,7%. За січень-квітень 2019р. сума призначених субсидій становила 37,2 млн.грн (у міських поселеннях - 5,7 млн.грн, у сільській місцевості - 31,5 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. - 62,4 млн.грн (у міських поселеннях - 8,1 млн.грн, у сільській місцевості - 54,3млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019р. зменшився порівняно з квітнем 2018р. на 2,9% і становив 2844,8 грн. У січні-квітні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 19,6 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. - 32,7 млн.грн.
Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні-квітні 2019 року
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні-квітні 2019р. становив 6907,3млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в квітні п.р. порівняно з березнем зменшився на 0,3%, порівняно з квітнем 2018р. збільшився на 9,5%.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні-квітні 2019р. становив 3951,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,3% більше від обсягу січня-квітня 2018р. У квітні 2019р. його обсяг становив 1034,5млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2018р. збільшився на 11,0%, проти березня 2019р. зменшився на 0,3%.
Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні-квітні 2019 року
Індекс промислової продукції за підсумками січня-квітня 2019р. у порівнянні з січнем-квітнем 2018р. становив 86,1%.
У добувній промисловості та розробленні кар'єрів випуск продукції проти січня-квітня 2018р. збільшився на 14,6%.
У переробній промисловості в січні-квітні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 11,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - в 2,7 раза, машинобудуванні - на 22,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 19,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, - на 5,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 0,8%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 11,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - на 9,2%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем-квітнем 2018р. становив 79,6%.
Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в січні-квітні 2019 року
У січні-квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 651,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-квітнем 2018р. становив 136,3%.
У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель в 1,9 раза та 1,5 раза відповідно, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 10,2%.
Підприємствами м. Хмельницького вироблено 51,3% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина - 24,9%, Хмельницького району - 6,5%, м. Кам'янця-Подільського - 5,9%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти - 21,7% та 6,8% відповідно.
Використання палива в Хмельницькій області в квітні 2019 року
Підприємствами та організаціями Хмельницької області в квітні 2019р. було використано газу природного 38,0млн.м3, вугілля кам'яного - 31,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 13,0 тис.т, бензину моторного - 1,1тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,6 тис.т, мазутів паливних важких - 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,1тис.т, бензину моторного - 2,7 тис.т, палива дизельного - 2,6тис.т.
Порівняно з квітнем 2018р. збільшились обсяги використання мазутів паливних важких в 2,5 раза, вугілля кам'яного - на 37,8%, газу природного - на 23,0%, пропану і бутану скраплених - на 9,0%. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 19,3%, бензину моторного - на 13,9%.
Станом на 1 травня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам'яного становили 125,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 8,1тис.т, бензину моторного - 3,3тис.т, мазутів паливних важких - 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,9тис.т.
Капітальні інвестиції в Хмельницькій області у січні-березні 2019 року
У січні-березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1541,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 20,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 49,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди - 44,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,2% загального обсягу капітальних інвестицій.
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 70,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 10,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, - 12,9%.
Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарств (36,6%), промисловості (25,7%).
Капітальні інвестиції у житлове будівництво в порівнянні з січнем- березнем 2018р. збільшилися на 1,5%.
Утворення та поводження з відходами в Хмельницькій області в 2018 році
За попередніми даними протягом 2018р. в області утворилось 890,3 тис.т відходів (на 4,1% менше порівняно з 2017р.), у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, - 732,0тис.т (на 6,5% менше), у домогосподарствах - 158,3 тис.т (на 9,1% більше). Переважну частину (99,7% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,3%) - відходи І-ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров'я людей і навколишнього середовища.
У розрахунку на один квадратний кілометр території області у 2018р. утворено 43,2 т відходів (у 2017р. - 45,0 т), на одну особу - 0,7 т (0,7 т).
Упродовж 2018р. утилізовано 503,5 тис.т відходів (на 26,8% більше, ніж у 2017р.), у т.ч. І-ІІІ класів небезпеки - 19,0 т (на 32,9% більше). У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2018р. становила 56,6% (у 2017р. - 42,8%).
На кінець 2018р. у спеціально відведених місцях чи об'єктах області накопичилось 8,7 млн.т відходів.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища у Хмельницькій області в 2018 році
Упродовж 2018р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 336 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 24% - на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 76% становили поточні витрати на охорону природи, пов'язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 24% - капітальні інвестиції.
Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (86%).
За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2018р. пред'явлено (нараховано) екологічних платежів на суму 24,5 млн.грн, фактично сплачено 97,5% нарахованих сум (уключаючи кошти, перераховані в рахунок погашення заборгованості за попередні роки).
Джерела доходів та витрати домогосподарств Хмельниччини
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІV кварталі 2018р. сукупні ресурси одного домогосподарства в середньому за місяць становили 9364 грн (у розрахунку на одну особу - 3560 грн).
Найбільша питома вага (майже 90%) припадає на грошові доходи, серед яких 59% - трудові доходи (оплата праці, надходження від підприємницької діяльності та самозайнятості), 17% - пенсії та стипендії, по 4% - допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою, та допомога від родичів і знайомих, 3% - доходи від продажу сільськогосподарської продукції.
Негрошові доходи (вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, грошова оцінка допомоги від родичів продовольчими товарами, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, послуг з охорони здоров'я, оплату транспорту, зв'язку тощо) становили 9,8%, або 921 грн.
Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць становили 7750 грн (у розрахунку на одну особу - 2947 грн). Понад половину свого бюджету (53%, або 4089 грн) в середньому за місяць, домогосподарства витрачали на купівлю продовольчих товарів та харчування поза домом; на непродовольчі товари - 30% (2285 грн); на оплату послуг - 10% (812 грн); решту - 7% (564 грн) - на допомогу родичам та іншим особам, будівництво та капремонт, вклади до банків тощо.
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2019