Бюджет
 
 
 
 
Звіт
про виконання районного бюджету за 2018  рік
 
На вимогу ст. 80 п.4 Бюджетного кодексу України звіт про виконання  районного бюджету за 2018 рік підлягає затвердженню  на сесії районної ради.
 
До місцевих бюджетів району за 2018 рік надійшло 298396,926 тис.грн. при плані 296003,789 тис.грн.  або 100,8 % до річних призначень з урахуванням змін. Порівняно з минулим роком, надходження збільшились на 7414909 гривень. Темп приросту до минулого року склав 2,6%. В загальній сумі надходжень доходи загального фонду становлять 293700,800 гривень, або 100,8% до планових призначень з урахуванням змін на 2018 рік; спеціального фонду 4696,126 тис. грн.. або 101%.
Питома вага в загальному обсязі доходів бюджету району офіційних трансфертів, дотацій та субвенцій становить  86,6%   або 254278,001 тис.грн. з них:
-    офіційних трансфертів  45437,600 гривень або 17,9%;
-    дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 8981,944 тис.грн. або 3,5%;
-    інші дотації з місцевого бюджету -230,730 тис.грн. або 0,09%;
-    субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам -199858,537 тис грн.. -78,6%.
До загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 269638,445 тис.грн. або 100,5 відсотків до уточнених планових показників на 2018 рік, власних надходжень - 22094,463 тис.грн., виконання становить 110,03 відсотка,  спеціального фонду 18459,944 тис.грн., або 120,4 відсотків до бюджетних призначень
Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до рай бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 98,4 відсотка, якого надійшло - 21855,081 тис.грн. при плані 19845,2 тис.грн., або 110,1 відсотки.
Темп росту до минулого року складає 120 відсотків, що на 3651,452 тис.грн. більше відповідного періоду.
Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 132,054 тис. грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 18,287 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 30,487 тис. грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 87,207 тис.грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 50,0 тис.грн., інші надходження - 6,0 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 3890,979 тис.грн., що становить 158,01 % до бюджетних призначень на 2018 рік за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -936,639 тис.грн. або 121,25 % до планових показників.
    - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 2781,634 тис. грн. або 184,09 % до бюджетних призначень звітного року.
Одночасно із забезпеченням показників виконання бюджету поточного року, в районі проводиться робота щодо: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати; погашення податкового боргу; ліквідації заборгованості по сплаті орендної плати за землю; погашення заборгованості і своєчасної сплати нарахованих у 2018 році сум податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельної частки (паю); збільшення розміру орендної плати за землі державної та комунальної власності; збільшення площ, які можуть бути здані в оренду.
Видатки загального фонду за 2018 рік районного бюджету склали 263104090 гривень, що менше 2017 року на 11576354 гривень або 4,3 відсотків.
У структурі видатків загального фонду по галузях невиробничої сфери видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 70104,67 гривень, питома вага яких в обсязі видатків бюджетної сфери склала 26,6 відсотків, придбання медикаментів - 1201000 гривень - 0,46% , придбання продуктів харчування - 1208138 гривень -0,46%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -7203834 гривень питома вага яких займає 2,7 відсотків.
Видатки на утримання апарату районної ради за 2018 рік  склали - 2223,827 тис. грн., при уточненому плані - 2389,678 тис.грн., що є на 633,120 тис.грн. більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 36922,468 тис.грн., при уточненому плані - 37894,942 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 30425,0 тис. грн., що становить 86,1 відсоток від  коштів використаних на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  3000,098 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 3104,183 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби .
На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з місцевого бюджету профінансовано 115,0 тис.грн.
          На харчування учнів витрачено - 719,984 тис.грн. при уточненому плані 720,0 тис. грн., частка яких в структурі складає 2,0 відсотки. Один харчо день по загальноосвітніх школах склав -9 гривень 23 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 41061,578 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 5420,233 тис.грн.
  
Видатки на соціальний захист  склали 3584,1 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 2638,768 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  606,150 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 339,182 тис.грн..
          Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 2018 рік  склали в сумі 168436,269тис.грн., у тому числі:  
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 48969,664тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 115574,869 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -3265,487 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімґях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 626,249 тис.грн.;
    Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення по загальному фонду за 2018 рік  складає в сумі 13674,863тис.грн., в тому числі:
          - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -13626,071 тис.грн.;             
           - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-48,792 тис.грн.                     
     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду відсутня.
    Не бюджетна заборгованість по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення відсутня.
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районному бюджету за  2018 рік  склали в сумі 68,608 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 34,543 тис.грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 21,199 тис.грн., на поховання учасників бойових дій - 12,866 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 5029,927 тис.грн., в тому числі:
·    Програма розвитку архівної справи Чемеровецького району - 110,703 тис.грн.,
·    Програма проведення загальнорайонних заходів та урочистих подій району, відзначення пам'ятних дат та державних св"ят у Чемеровецькому районі впродовж 2018 року в сумі 93,370 тис.грн.,
·    Районна програма «Цукровий діабет»- 292,910 тис.грн.,
·    Цільова програма "Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі - 50,0 тис.грн.,
·    Програма профілактики злочинності та охорони громадського порядку в Чемеровецькому районі - 80,0 тис.грн.,
·    Програма підвищення якості обслуговування платників та розвитку інформаційної мережі Чемеровецького відділення Кам"янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС - 20,0 тис.грн.,
·    Програма місцевих стимулів медичних працівників Чемеровецького центру первинної медико-санітарної допомоги - 37,0 тис.грн.,
·    Програма запобігання соціальному сирітству та подолання дитячої бездоглядності в районі - 13,0 тис.грн.,
·    Програма вдосконалення соціальної роботи центру соціальниї служб для  сім"ї, дітей та молоді у Чемеровецькому районні - 4,825 тис.грн.,
·    Районна програма створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чемеровецькому районі - 3,480 тис.грн.,
·    Програма військово - патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до служби в Збройних Силах України та проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі - 65,975 тис.грн.,
·    Програма забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень - 157,602 тис.грн.;
·    Комплексна програма розвитку освіти Чемеровеччини на 2016-2020 роки -5,0 тис.грн.;
·    Районна комплексна Програма соціального захисту населення - 498,7 тис.грн.,
·    Програма Чемеровецької районної ради ветеранів "Ветеран" - 30,240  тис.грн.,
·    Районна програма надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам - 155,600 тис.грн.,
·    Районна Програма підтримки учасників бойових дій, учасників АТО, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на Сході України - мешканців Чемеровецького району - 5,0 тис.грн.,
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
Залишки коштів станом на 01.01.2019р. на котлових рахунках становлять:
-    загального фонду районного бюджету 8282213,20  тис.грн., в тому числі залишок освітньої субвенції - 1264,680 тис.грн., медичної субвенції - 179,647 тис.грн. та субвенції на соціально-економічний розвиток -4186,0 тис.грн., спеціального фонду -1098,332 тис.грн..
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
Інформація
про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року
 
    За січень - червень 2018 року до бюджету району з різних джерел надійшло коштів в сумі 182984,0 тис.грн. при плані 181191,8 тис.грн., або 101,0%, в тому числі до загального фонду - 178327,8 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 16672,1 тис.грн.  при плані 13166,6 тис.грн. або 126,6%, до спеціального фонду бюджету району всього надійшло 4656,2 тис.грн., що складає 128,9 відсотка.
    З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального та спеціального фондів на загальну суму 163815,5 тис.грн. або 98,3%, в тому числі
дотацій - 6760,6 тис.грн. або 98,1% до бюджетних призначень на відповідний період 2018 року, субвенцій - 157054,9 тис.грн.,  або 98,3%.
   Виконання планових показників загального фонду районного бюджету (без офіційних трансфертів) забезпечено на 112,3 відсотка, надійшло 9253,0 тис. грн. Понадпланово одержано доходів у сумі 1014,2 тис. грн.
Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду становить:
·    податок та збір на доходи фізичних осіб 97,6%, надходження становлять 9033,3 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 112,0%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 18,7%, (найбільші платники: відділ освіти, культури, молоді та спорту - 1746,9 тис.грн., СГВК «Летава» - 1711,4,0 тис.грн., ТОВ «Енселко АГРО» - 2297,1 тис.грн., ТОВ «Оболонь - Агро» - 845,1 тис.грн., ДП «Закупненський кар'єр» - 384,3 тис.грн., КНП «Чемеровецький центр ПМСД» - 355,8 тис.грн.;
·    податок на прибуток 1,4%, сума надходжень - 131,2 тис.грн., що  на 81,2 тис.грн. більше запланованого ресурсу (найбільші платники ЧСЛО «Агроліс» - 53,0 тис.грн., КП «Бюро нерухомості» - 76,8 тис.грн.;
·    адміністративні збори та платежі - 0,7%, надійшло до бюджету - 70,7 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання - 65,7%, недовиконання у зв'язку із зменшенням кількості платників;
·    інші надходження становлять 0,3%,  надійшло до бюджету 17,8 тис.грн.
    До спеціального фонду районного бюджету акумульовано коштів в сумі 2496,4 тис. гривень, виконання становить 171,5 відсотків до бюджетних призначень за рахунок власних надходжень бюджетних установ у вигляді спонсорської допомоги, благодійних внесків, грантів та дарунків.
    Видатки загального і спеціального фондів районного бюджету за  січень-червень 2018 року складають 173436,7 тис.грн., що становить 95,5 % від затверджених видатків по районному бюджету на 6 місяців 2018 року в  сумі 181533,5 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 168882,8 тис.грн. (96,8 % від бюджетних     призначень на  6 місяців 2018 року);
- видатки  спеціального  фонду - 4553,9 тис. грн. (64,4 % від бюджетних призначень на 6 місяців 2018 року) ;
    В розрізі економічної класифікації  проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 24,2 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,6 відсотків; оплата комунальних  послуг - 3,6 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії 71,6 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 6 місяців 2018 року  склали - 954,5 тис. грн., при уточненому плані - 1211,4 тис.грн. або 34,8% більше проти минулого року.  
   Установи освіти профінансовано в сумі 20743,1 тис.грн., при уточненому плані - 22280,9 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 18589,5 тис. грн., що становить 89,6 відсотки від коштів використаних на освіту.  
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1513,4 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 2231,5 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 718,1 грн.).
    На харчування учнів витрачено - 334,4 тис.грн. при уточненому плані 400,0 тис. грн., частка яких в структурі складає 1,6 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 10 гривень 93 копійок.
   Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 25271,2 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 6843,5 тис.грн.
    Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 19906,8 тис.грн. або 78,8 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 2287,9 тис.грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 686,1 тис.грн. або 2,7 відсотки.
   
Видатки на соціальний захист склали 1859,0 тис. грн. Дані видатки використанні на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який профінансовано в сумі 1307,9 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 295,4 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді в сумі 158,9 тис.грн., інших видатків соціального захисту 96,8 тис.грн.
    Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за І півріччя 2018 року склали в сумі 116861,9 тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 24713,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 90340,4 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1483,3тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -324,6 тис.грн.;
Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.
   
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І півріччя 2018 року в сумі 35,8 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 17,3 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 11,3 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 7,2 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 92,4 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 50,6 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 66,9 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 96,8 тис.грн., громадській організації ветеранів - 15,1 тис.грн.
    Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
   Залишки коштів станом на 01.07.2018 року на котлових рахунках загального фонду районного бюджету становлять 4400,6 тис.грн., спеціального фонду - 444,4 тис.грн.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
ЗВІТ
про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року
        
За січень - березень 2018 року до бюджету району з різних джерел надійшло 92079,9грн. при плані 91744,4 тис.грн., або 100,4%, в тому числі до загального фонду - 91039,5 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 4564,0 тис.грн.  при плані 3477,4 тис.грн. або 131,3% і дотацій та субвенції з вищестоящих бюджетів 86475,5 тис.грн. (98,7%).
Найбільшу питому вагу в надходженнях до загального фонду становить:
податок та збір на доходи фізичних осіб 95,7%, надходження становлять 4369,1 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 128,7%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 11,8%, (найбільші платники: відділ освіти молоді та спорту - 1097,9тис.грн., СГВК «Летава» - 1274,0тис.грн., ТОВ«Оболонь - Агро» -688,9тис.грн., ДП «Закупненський кар»єр» - 277,2 тис.грн., ТОВ «Енселко АГРО» - 275,8 тис.грн.,  Чемеровецький ЦПМСД - 170,6тис.грн.;
податок на прибуток 2,9%, сума надходжень - 130,5 тис.грн., що становить  на 100,5 тис.гривень більше запланованого ресурсу (найбільші платники ЧСЛО «Агроліс» -53,0 тис.грн., КП «Бюро нерухомості» - 76,8 тис.грн.;
адміністративні збори та платежі - 1,0%, надійшло до бюджету - 46,9 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання - 89,4%, недовиконання у зв»язку із зменшенням кількості платників;
інші надходження становлять 0,4%  надійшло до бюджету 17,5 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району всього надійшло 1040,4 тис.грн., що складає 165,2 відсотка (+410,5 тис.грн.) до бюджетних призначень звітного періоду  поточного року, за рахунок
власних надходжень бюджетних установ - в результаті збільшення надходжень благодійних внесків.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального фонду на загальну суму 86475,5тис.грн. або 98,7%, в тому числі дотацій - 2661,7 тис.грн. або 93,9% до бюджетних призначень на відповідний період 2018 року, субвенцій - 83813,8 тис.грн.,  або 98,6%.
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-березень 2018 року складають 94153,7 тис.грн., що становить 96,3 % від  затверджених  видатків  по районному бюджету на 3 місяці 2018 року  в  сумі   97770,7 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 93891,4 тис.грн. (97,8 % від бюджетних     призначень на  3 місяці 2018 року);
- видатки  спеціального  фонду - 262,3 тис. грн. (14,5 % від бюджетних призначень на 3 місяці 2018 року) ;
             В розрізі  економічної  класифікації   проведені   видатки   розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 20,5 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,5 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 3,2 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії  75,8 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 3 місяці 2018 року  склали - 385,5 тис. грн., при уточненому плані -442,8 тис.грн., що  на 77 тис.грн.  або 21% більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 9527,8 тис. грн., при уточненому плані - 9563,1 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 19152,6 тис. грн., що становить 99,6 відсотки від  коштів використаних на освіту.  
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1472,2 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 2006,0 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 533,8 грн.).
          На харчування учнів витрачено - 219,7 тис.грн. при уточненому плані 240 тис. грн., частка яких в структурі складає 2,3 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 10 гривень 93 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 12688,4 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 3869,3 тис.грн.
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 10780,5 тис.грн. або 85 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1457,3 тис.грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 196,8 тис.грн. або 1,6 відсотки.
  
Видатки на соціальний захист  склали 863 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 655,4 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  145,4 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 62,2 тис.грн., інших видатків соціального захисту 98 тис.грн.
          
Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за І квартал 2018 року  склали в сумі 68088,00грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 12274,5тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 55114,5 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -534,4тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -164,6тис.грн.;
Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення по загальному фонду за  І квартал 2017 року  складає в сумі 57873,6тис.грн., в тому числі :
                  - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -56639,9 тис.грн.;             
                   - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-1233,7 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 1.04.2018р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду відсутня.
Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.
 
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І квартал 2018 року в сумі 22,7 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 8,6 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 11,2тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 2,9 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 92,4 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 25,0 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 20,0 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 30,0 тис.грн., громадській організації ветеранів-6,4 тис.грн..
    Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
   Залишки коштів станом на 01.04.2018р. на котлових рахунках загального фонду  районного бюджету  становлять 7607,9 тис.грн., спеціального фонду - 444,4 тис.грн.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
                    проект       
 
                                                
           
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від  12 квітня  2018 року  №17-19/2018
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2018 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  відповідно до рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 р. № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» розглянувши звернення головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
          
Внести до рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017 року №18-17/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»
(враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 23 від 11.04.2018 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності ) такі зміни:
1.Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету по загальному фонду на загальну суму 62752  гривень, а саме:
 - по ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)) на суму 22400 гривень за рахунок коштів переданих з обласного бюджету;
- по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму  46352 гривень за рахунок коштів переданих до районного бюджету з бюджету Вівсянської сільської ради в сумі 701,0 гривень, відповідно до рішення від 16.03.2018 року №2 «Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2018 рік», з бюджету Зарічанської сільської ради в сумі 24651 гривень,  рішення від 15.03.2018 року №8  «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», з бюджету Юрковецької сільської ради в сумі 15000 гривень,  рішення від 12.03.2018 року №10 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», з бюджету Гуківської сільської ради 6000 гривень , рішення №12/30/2018 від 5.04.2018 року.
 
2. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету по спеціальному  фонду  за рахунок коштів переданих з обласного бюджету на суму 4471028 гривень в тому числі:
- по ККД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» 274767 гривень;
 - по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 4196261 гривень за рахунок коштів переданих з обласного бюджету.
3. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету на суму 54752 гривень за рахунок коштів переданих, як інша субвенція  та спрямувати:
3.1.Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації по КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 30400 гривень, з них 22400 гривень за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11940 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2620 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15840 гривень, з них  8000 гривень для придбання звукової апаратури в Зарічанську ЗОШ І-ІІІ ступенів, 7840 гривень для придбання корекційних матеріалів для дітей з особливими освітніми проблемами.
 3.2. Головному розпоряднику управлінню соціального захисту населення  по КПКВК МБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2352 гривень на виконання «Районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки» в частині надання пільг з оплати послуг зв'язку, за рахунок коштів переданих, як інша субвенція Вівсянською та Зарічанською сільськими радами.
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді по ТПКВК МБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  в сумі 30000 гривень на виконання «Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку в Чемеровецькому районі на 2018-2020 роки», переданих як інша субвенція Зарічанською та Юрковецькою сільськими радами.
3.4. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації
6000 гривень по КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання Програми військово-патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до строкової служби в Збройних Силах України, служби за контрактом та у військовому резерві, проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі на 2017-2018 роки - КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не  віднесені до заходів розвитку»  за рахунок іншої субвенції переданої Гуківською сільською радою.
4.Збільшити обсяг видаткової частини  спеціального фонду районного  бюджету на суму 4196261 гривень, за рахунок  іншої субвенції з обласного бюджету та спрямувати:
4.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1800000 гривень
для придбання УЗД- апарату.
4.2. Головному розпоряднику управлінню фінансів районної державної адміністрації - 2396261 гривень по КПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  з них Кутковецькій сільській раді - 942515  гривень та Летавській сільській раді  - 1453746  гривень.
5. Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду районного бюджету на суму
274767 гривень за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  переданої з обласного бюджету та направити головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
      6. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету за рахунок залучення вільного залишку,  що утворився станом на 1 січня 2018 року в сумі 
2515870 гривень  та спрямувати:
        6.1 Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді 
742460 гривень  з них:
    -  по  ТПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
»- 57000 гривень, з них КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 35000 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 22000 гривень;
-    по ТПКВК МБ  0112111 «Первинна медико-санітарна допомога»- 427000 гривень з них по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 7500 гривень по  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 419500 гривень;
- по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 404965 гривень з них КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 48460 гривень, КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 356505 гривень;
-   по ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» -
100000,0 гривень;
     - по ТПКВК МБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
70000 гривень;
6.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації
165000 гривень, з них по МБ 0219800  «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 135000 гривень КПКВК МБ 0210180 КЕКВ 2282 - 30000 гривень.
6.3. Головному розпоряднику управлінню соціального захисту населення
69100 гривень з них по ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 50000 гривень для реалізації Програми надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам на 2017-2018 роки по ТПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» -15100 гривень з них: КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 7600гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3000 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2100 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1550 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 400 гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 450 гривень, ТПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2282 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» -4000 гривень на виконання  районної Програми «Ветеран».
6.4.Головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації
998605 гривень по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 53605 гривень,  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 115000 гривень, КЕКВ 3142 «Реконструкція  та реставрація інших об'єктів» - 830000 гривень.
6.5. Головному розпоряднику управлінню фінансів районної державної адміністрації по ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 
224200 гривень,  з них для фінансування Вівсянської сільської ради для будівництва водопроводу відповідно до поданої ПКД - 150000 гривень для придбання твердопаливного котла Гусятинській сільській раді - 20000 гривень, Чемеровецької селищної ради -54200 гривень.
7. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по спеціальному фонду головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді шляхом зменшення бюджетних призначень по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
сумі 387860 гривень та спрямувати їх по ТПКВК МБ  0112111 «Первинна медико-санітарна допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 387860 гривень для виготовлення ПКД по будівництву Вільховецької АЗПСМ (100000 гривень),  встановлення газових конвекторів у Зарічанській АЗПСМ (за рахунок субвенції переданої Зарічанською сільською радою) та виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та технагляду по Сокиринецькій АЗПСМ -187860 гривень ( за рахунок субвенції Чемеровецької селищної ради).
8. Збільшити видатки районного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції в сумі
894105 гривень та спрямувати головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації по КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
        9. Збільшити видатки районного бюджету за рахунок залишку медичної субвенції  в сумі 43,27 гривень та спрямувати головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді по  ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -
0,18 гривень,   по ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» 43,09 гривень.
      10. Головному розпоряднику управлінню фінансів спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду районного бюджету, який утворився станом на 01 січня 2018 року від надходжень в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва минулих років в сумі
13092 гривень по ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» для бюджету Летавської сільської ради на проведення повторної нормативно-грошової  оцінки землі.
11. Затвердити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 2615110гривень, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції 894105гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду  згідно з додатком 2 до цього рішення.
12. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 2615110 гривень, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції 894105 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету  до  бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
13. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік
14. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Лук'янову Л.В.
 
 
Голова ради                                                                                                                                                                                           С. Павлишина
 
__________________________________________________________________________________________________________________
                    проект       
 
                                                
           
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від  16 лютого  2018 року  №5-18/2018
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2018 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
          
Внести до рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017 року №18-17/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» такі зміни:
1.Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету по загальному фонду на загальну суму 302000 гривень, а саме:
 - по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму  72000,0 гривень за рахунок коштів переданих до районного бюджету із бюджету Юрковецької сільської ради в сумі 12000 гривень, відповідно до рішення від 18.01.2018 року №2 «Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік» та з бюджету Гуківської сільської ради в сумі 60000 гривень,  відповідно рішення від 15.02.2018 року №1-29/2018р  «Про уточнення сільського бюджету на 2018 рік»;
 - по ККД 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року» на суму  230000,0 гривень  за рахунок коштів переданих відповідно до рішення сесії Чемеровецької селищної ради від 16.02.2018р. №2-17/2018 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"
2. Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 474300,0 грн. за рахунок залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2018 року та спрямувати:
2.1 головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді 444300,0 гривень з них:
- по ТПКВК МБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» як частку співфінансування в рамках реалізації проекту Державного фонду регіонального розвитку «Реконструкція стадіону «Товтри» по вул.. Центральній, 50 в смт.Чемерівці, Хмельницької області -389300,0 гривень;
- по ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 30000,0 гривень;
- по ТПКВК МБ 0112111 «Первинна медико-санітарна допомога» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 25000,0 гривень для виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я» та технічної документації на будівлі Вишнівчицької та Кутковецької АЗПСМ;
2.2 головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  по ТПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 - 30000,0 гривень для реалізації заходів «Програми проведення загально районних заходів та урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят у Чемеровецькому районі впродовж 2018 року».
3. Виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді -     290000,0 гривень, в тому числі:
 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017року та спрямувати їх по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для реалізації проекту по «Реконструкції ІІ-ІІІ поверхів дитячого корпусу Чемеровецької центральної районної лікарні під травматологічне відділення в смт.Чемерівці вул. Пирогова,1 Хмельницької області» - 230000,0 гривень,
 -  за рахунок коштів іншої субвенції, які передані з бюджету Гуківської сільської ради  на ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 60000,0 гривень
4. Головному розпоряднику управлінню соціального захисту населення  збільшити бюджетні призначення на суму 12000,0 гривень за рахунок коштів іншої субвенції та спрямувати їх на виконання програми «Районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки»  по КПКВК МБ
0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 в частині надання пільг з оплати послуг зв'язку жителям Юрковецької сільської ради.
5. Збільшити профіцит районного бюджету на суму 619300,0 гривень, в тому числі по загальному фонду районного бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду  згідно з додатком 2 до цього рішення.
6. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 619300,0 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
7. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Лук'янову Л.В.
 
 
Голова ради                                                                                                                                                                                           С. Павлишина
__________________________________________________________________________________________________________________
 
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від 21 грудня  2017 року №  ______
смт Чемерівці
 
Про районний бюджет
на 2018 рік
 
 
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76-77 Бюджетного кодексу України, розглянувши проект районного бюджету Чемеровецького району на 2018 рік, схвалений і поданий на розгляд районної ради розпорядженням голови Чемеровецької районної державної адміністрації від 19.12.2017 року №456/2017-р, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності та лист Чемеровецької селищної ради №1491 від 13.12.2017 року та Гуківської сільської ради №681/02-18 від 19.12.2017 року    щодо коштів що передаються до районного бюджету відповідно до проектів бюджету на 2018 рік, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.    Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 258715869 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 256196369 гривні, доходи спеціального фонду районного бюджету 2519500 гривні, згідно з додатком №1 цього рішення.
В дохідній частині враховані кошти в сумі 20137153 гривень переданих Чемеровецькою селищною радою (кошти медичної субвенції - 17306800грн, власних доходів - 310075гривень) та Гуківською сільською радою ( кошти медичної субвенції - 2185600 гривень, додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 41448 гривень, власних доходів - 293230 гривень) на утримання галузі охорони здоров'я району.
-  видатки районного бюджету у сумі 258715869 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 254492669 гривні, видатки спеціального фонду районного бюджету 4223200 гривні, ( в тому числі за рахунок коштів переданих Чемеровецькою селищною радою - 310075 грн.,  Гуківською сільською радою - 65000гривень, Зарічанською сільської радою - 100000 гривень) згідно з додатком №3 цього рішення;
         В видатках районного бюджету враховано взаєморозрахунки в частині  утримання об'єктів спільного користування Чемеровецької селищної ради та районного бюджету за рахунок коштів органів управління майном головних розпорядників коштів.
-   повернення кредитів до районного бюджету у сумі 10 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  10 000 гривень, згідно з додатком №4 цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 10 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  10 000 гривень, згідно з додатком №4 цього рішення;
профіцит районного бюджету у сумі 1703700 грн., в тому числі загального фонду районного  бюджету 1703700 грн. згідно з додатком №2 цього рішення;
-
дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1703700,0 грн., джерелом покриття якого визначити профіцит загального фонду в сумі
1703700,0 грн. згідно з додатком №2 цього рішення.
2. Затвердити
бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 254492669 гривні та спеціальному фонду 4223200 гривні згідно з додатком №3 до цього рішення.
3
. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  50 000 гривень.
4
. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
5.  Затвердити  на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
6
.  Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 251505 гривень.
7
. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:
       - оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111);
  - нарахування на заробітну плату (код 2120);
  - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
  - забезпечення продуктами харчування ( код 2230) ;
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  (код 2270);
  - інші виплати  населенню  (код 2730);
  - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).
8
. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 385373 гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.
9. Установити, що в 2018 році у бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод, у відповідності до пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
10. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету управління фінансів Чемеровецької райдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за програмною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням Чемеровецької райдержадміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради  питань  планування  бюджету,  фінансів,  економічної політики , розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
11. Якщо після прийняття районною радою рішення про районний бюджет на 2018 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням Чемеровецької райдержадміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради питань планування бюджету, фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
12.
Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13.  Відповідно частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України дозволити райдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2018 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету, місцевими бюджетами:
- щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - з наступним інформуванням районної  ради;
- щодо інших трансфертів - за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів.
      14. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати розподіл (перерозподіл)  між кодами  програмної класифікації видатків на надання пільг, субсидій та виплати допомоги населенню, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, з наступним інформуванням районної ради, та  при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період коштів на видатки з пільг, субсидій та допомоги населенню, що фінансується за рахунок субвенцій з державного бюджету, понад обсяги (менше обсягів), врахованих в районному бюджеті на 2018 рік, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму коштів, одержаних з державного бюджету та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків з наступним інформуванням районної ради.
15.
Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами; затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 16. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
  -    базова дотація;
  - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я;
  -    освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
-    медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;
-    субвенція з обласного
бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.
17. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок перерахування міжбюджетних трансфертів» здійснювати перерахування субвенції з районного бюджету сільським, селищним бюджетам двічі на місяць до 10 та 25 числа,  відповідно до розпису районного бюджету.
18. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
        19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
       20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
        21. Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Лук'янову Л.В. та  постійну комісію з питань  планування  бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності. 
 
Голова ради                                                                                                                                                                                        С.Павлишина
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                проект
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме  скликання
_____________________________________________________________________________________________
Рішення
від  16 лютого  2018 року  №  
смт. Чемерівці
 
    
       
 
 
Про виконання
районного бюджету
за 2017 рік
 
       
       Керуючись п.17 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, района рада вирішила:  
               
1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за  2017 рік по доходах в сумі 277590062,76 гривень та видатках 274680443,31гривень. (додаток №1).
 
2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету  за 2017 рік по доходах в сумі  8191013,69 гривень та видатках 7113467,92 гривень.  ( додаток №2).
 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника голови  районної ради  та постійну  комісію  з  питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності.
 
 
 
 
 Голова районної ради                                                                                                                                                                           С.Павлишина
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
 
до проекту наказу управління фінансів Чемеровецької районної державної адміністрації від 26.10.2016 №  7-н/од « Про затвердження Інструкції  з  підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2017 рік за  програмно-цільовим методом»
 
 
1. Обґрунтування необхідності  прийняття акта
З прийняттям цього наказу буде врегульовано питання щодо належної підготовки та подання  бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття наказу є забезпечення належної підготовки головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів на 2017 рік .
3.Правові аспекти
Відповідно до  статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, з метою підготовки пропозицій проекту районного бюджету на 2017 рік.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного наказу не потребує виділення додаткових матеріальних та інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Після прийняття даний наказ буде направлено головним розпорядникам коштів районного бюджету для підготовки бюджетних запитів.
6. Регіональний аспект
Даний наказ не впливає на регіональний розвиток.
6-1. Запобігання дискримінації.
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції.
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект не потребує   громадського  обговорення.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Даний проект не є регуляторним актом.
10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.
 
11. Прогноз результатів
Реалізація даного наказу забезпечить належний бюджетний процес в районі.
 
 
 
Начальник управління фінансів                                                          Т.Прубняк
 
26 жовтня 2016 р.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                                       Проект
 
                                                
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від   28 жовтня  2016 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни
(Враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 8 від 25.10.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності):
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду на суму  2281386 грн., в тому числі :
1.1.За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців на суму  2207924 грн., по :
·    ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1678224 грн.;
·    ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 350000 грн.;
·    ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до місцевого бюджету» - 25000 грн.;
·    ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - 13200 грн.
·    ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 109000 грн.;
·    ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 32500.;
1.2. За рахунок коштів переданих до районного бюджету  із бюджетів сільських рад - 139 900 грн.;
1.3. Зменшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду
ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом« гроші ходять за дитиною»» на суму - 66438 грн.
 
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету і спрямувати кошти для головних розпорядників коштів районного бюджету в сумі 2207924 грн. з них:
2.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді - 714272 грн., а саме:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» - 185122 грн. з них КЕКВ 2111 - 16800 грн., КЕКВ 2120 - 3600 грн., КЕКВ 2210 - 25000 грн. КЕКВ 2240  - 41000 КЕКВ 2274  - 80000 грн. КЕКВ 3110- 18722 грн.;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» - 231000 грн. з них КЕКВ 2220 - 3000 грн., КЕКВ 3110 - 228000 грн.;
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 250000 грн. з них КЕКВ 2210 - 122000 грн., КЕКВ 2240  - 30000 грн., КЕКВ 2273 - 42000 грн. КЕКВ 3110 - 56000 грн.;
-  КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 - 18150 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 30000 грн.;
2.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації - 265601 грн., а саме:
- КТКВК 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування КЕКВ 2210 - 10000 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 64100 грн. на виконання районної програми  «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» для досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 15000 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 3220 - 86101 грн. на реалізацію проекту «Газопостачання тепло генераторної в приміщені Чемеровецького районного лабораторного відділення по вул. Поповича,2, смт.Чемерівці Хмельницької області» ДУ «ХОЛЦМОЗУ;
- КТКВК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 - 10400 грн.;
 -КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 - 80000 грн.;
2.3. Головному розпоряднику Управлінню фінансів районної державної адміністрації -  612500 грн.:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 фінансування іншої субвенції Андріївській сільській раді - 49500 грн., Шидловецькій сільській раді - 100000 грн., Вільховецькій сільській раді - 70000 грн., Кутковецькій сільській раді - 50000 грн., Бережанській сільській раді - 135000 грн., Вишнівчицькій сільській раді - 80000 грн. Жабинецькій сільській раді - 30000 грн., Гуківській сільській раді - 30000 грн. та Чемеровецькій селищній раді - 68000 грн.;
2.4. Головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення -  229850 грн.:
- КТКВК 091206 - 16350 грн. з яких КЕКВ 2210 - 15000 грн., КЕКВ 2240  - 1350 грн.;
- КТКВК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб» КЕКВ 2730 - 13500 грн. на виконання районної комплексної програми «Соціального захисту населення на 2016-2020 роки»;
- КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 200000 грн. з них на КЕКВ 2730  - 196900 грн. КЕКВ 2240  - 3100 грн. на виконання районної програми «Надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2016 рік»;
2.5. Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 285701 грн., з них:
- КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» - 280543 - грн. з яких  КЕКВ 2210 - 148266 грн., КЕКВ 2240  - 41277 грн.; КЕКВ 2275  - 50000 грн.;КЕКВ 3110- 41000 грн.;
- КТКВК 070802 «Методична робота» КЕКВ 2272  -  98 грн.;
- КТКВК 070804 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2272 -  196 грн.;
- КТКВК 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» КЕКВ 2272 -  82 гривні ;
- КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» КЕКВ 2282 -  3582 грн.;
- КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2250 - 1200 грн.
2.6. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА-100000 грн., з них:
- КТКВК 110204 «Будинки культури» -  80000 грн. з яких КЕКВ 2210  - 20000 грн., КЕКВ 3110- 60000 грн.;
- КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 2210 - 20000 грн.;
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок коштів переданих із сільських бюджетів районному бюджету у вигляді іншої субвенції загального фонду, збільшити бюджетні призначення на суму - 139 900 грн., а саме:
3.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 - 80000 грн.;
3.2. Відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації, як головному розпоряднику, збільшити бюджетні призначення КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210  - 39 900 грн.;
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді збільшити бюджетні призначення для КТКВК 080800  «Центру первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2210  - 20000 грн..
4. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду, за рахунок зменшення доходів, головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення по КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» КЕКВ 2730  - 66438грн.   
5. Перерозподілити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно їх звернень.
6. Затвердити  профіцит районного бюджету в сумі 4669173 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
7. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі  4669173 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
8. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
9. В пункті 1 цифри «209088719», «205204555», «3884164», замінити на «237768083», «233075019», «4693064», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994088», «176089924», «3904164» замінити на «
243429306,86», «234067069,86», «9362237»   відповідно (додаток 3).
10. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-5 даного рішення додатки 1,2,3,5,6,7 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік», рішення сесії районної ради від 04.03.2016 року № 5-4/2016, рішення сесії районної ради від 15.04.2016 року № 3-5/2016, рішення сесії районної ради від 10.06.2016 року № 1-6/2016 , розпорядження райдержадміністрації від 07.07.2016 року № 209/2016-р., рішення сесії районної ради від 18.08.2016 року № 10-7/2016, розпорядження райдержадміністрації від 23.09.2016 року № 283/2016-р. та розпорядження райдержадміністрації від 10.10.2016 року № 304/2016-р викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 цього рішення.
11.  Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________                                          
Пояснювальна записка
до  рішення  сесії сьомого скликання  районної ради від 28 жовтня 2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік»
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»,  вносяться  зміни до районного бюджету на 2016 рік. Враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 8 від 25.10.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності:
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду на суму  2281386 гривень, в тому числі :
1.1.За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців на суму  2207924 гривень, по :
·    ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1678 224  гривень;
·    ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 350000 гривень;
·    ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до місцевого бюджету» - 25000 гривень;
·    ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - 13200 гривень
·    ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 109000 гривень;
·    ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 32500 гривень;
1.2. За рахунок коштів переданих до районного бюджету  із бюджетів сільських рад - 139 900 гривень;
1.3. Зменшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду
ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом« гроші ходять за дитиною»» на суму - 66438 гривень.
 
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету і спрямувати кошти для головних розпорядників коштів районного бюджету в сумі
2207924 гривень з них:
2.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді - 714272
гривень, а саме:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» - 185122
гривень з них КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 16800 гривень, КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 3600 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 гривень для придбання автозапчастин та комплекту зимових шин, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41000 гривень проведення робіт по ремонту електрощитової та оргтехніки, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 80000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 18722 гривень на придбання двох ноутбуків;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» - 231000 гривень з них КЕКВ 2220 «Придбання медикаментів» - 3000 гривень для придбання 20 вакцин для медичних працівників, які контактують з хворими пацієнтами, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 228000 гривень на придбання апарату коагулометра, автоклава та стельового операційного світильника;
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 250000 гривень з них КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 122000 гривень на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30000 гривень на оплату за поточний ремонт автомобіля, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 42000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 56000 гривень на придбання сумок-укладок;
-  КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 18150 гривень на реконструкцію газової мережі з встановленням газових конвекторів в кабінетах ФАПу с.Гусятин;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 30000 гривень на виконання програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі Хмельницької області на 2016-2020 роки “.
 
 
2.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації - 265601
гривень, а саме:
- КТКВ 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 64100 гривень на виконання районної програми  «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» для досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»- 15000 гривень на виконання районної комплексної програми «Соціального захисту населення на 2016-2020 роки» для придбання перфорованого паперу;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 86101 гривень на виконання районної комплексної програми «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» на реалізацію проекту «Газопостачання тепло генераторної в приміщені Чемеровецького районного лабораторного відділення по вул. Поповича,2, смт.Чемерівці Хмельницької області» ДУ «ХОЛЦМОЗУ;
- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКв 2282 - 10400 гривень на виконання програми військово-патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до служби в Збройних Силах України та проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі на 2015-2016 роки;
- КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 80000 гривень на реалізацію районної програми «Ремонту та утримання автомобільних доріг  загального користування  державного та місцевого  значення Чемеровецького району на 2016 рік»;
 
 
2.3. Головному розпоряднику Управлінню фінансів районної державної адміністрації -  612500
гривень:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 фінансування іншої субвенції для виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва водозабірних свердловин у селі Андріївка - 49500 гривень,  Шидловецькій сільській раді - 100000 гривень, Вільховецькій сільській раді - 70000 гривень, Кутковецькій сільській раді - 50000 гривень, Бережанській сільській раді - 135000 гривень, Вишнівчицькій сільській раді - 80000 гривень, Жабинецькій сільській раді - 30000 гривень, Гуківській сільській раді - 30000 гривень та Чемеровецькій селищній раді - 68000 гривень на придбання засувок та проведення вуличного освітлення;
 
2.4. Головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення -  229850 гривень:
- КТКВК 091206 - 16350 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 15000 гривень на придбання обігрівачів, праски та електрочайника, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1350 гривень для проведення змін до положення та ремонту комп'ютерної техніки;
- КТКВК 090203 «
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 13500 гривень на виконання районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки ;
- КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 200000 гривень з них на КЕКВ 2730 «
Інші виплати населенню» - 196900 гривень КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3100 гривень на виконання районної програми надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2016 рік;
 
2.5. Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 285701 гривень, з них:
- КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» - 280543 гривень з яких  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
- 148266 гривень для придбання автозапчастин, шин та акумуляторів до шкільних автобусів а також для придбання будівельних матеріалів Жердянській ЗОШ І-ІІІст. та парт; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41277 гривень за використання послуг по наданню ліцензій для програмного забезпечення «Курс» 32-м, за поточний ремонт автобуса та за підвіз учнів, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 50000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 41000 гривень на придбання електроплит для Красноставської ЗОШ І-ІІІст. та Кутковецької ЗОШ І-ІІст.;
- КТКВК 070802 «Методична робота» -  98 гривень КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 070804 «Централізована бухгалтерія» -  196 гривень КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» -  82 гривні КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» -  3582 гривень КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для забезпечення поїздок на змагання;
- КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1200 гривень;
 
2.6. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА-100000 гривень:
- КТКВК 110204 «Будинки культури» -  80000 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 60000 гривень на придбання сценічних костюмів;
- КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання» - 20000 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень для забезпечення якісної роботи художньої школи, придбання канцелярського приладдя;
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок коштів переданих із сільських бюджетів районному бюджету у вигляді іншої субвенції загального фонду, збільшити бюджетні призначення на суму - 139900 гривень, а саме:
 
3.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 80000 гривень на реалізацію районної програми «Ремонту та утримання автомобільних доріг  загального користування  державного та місцевого  значення Чемеровецького району на 2016 рік»;
 
3.2. Головному розпоряднику, відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації збільшити бюджетні призначення КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 39 900 гривень з яких 12000 гривень для Степанівської ЗОШ І-ІІ ст. на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту школи, 22000 гривень для Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. на придбання меблів та 5900 гривень для Бережанської ЗОШ І-ІІ ст. на придбання пластикових вікон (за рахунок коштів переданих із Степанівського, Кугаєвецького та Бережанського сільських бюджетів);
 
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді збільшити бюджетні призначення для КТКВК 080800  «Центру первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень для Теремковецького ФАПу на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту (за рахунок коштів переданих із Юрковецького сільського бюджету)
 
4. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду за рахунок зменшення доходів головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення по КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» КЕКВ 2730«Інші виплати населенню»  - 66438 гривень.   
    
  5. Перерозподілити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно їх звернень:
5.1. Головному  розпоряднику Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування»  зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 12900 гривень та КЕКВ 2250 «оплата відряджень» - 1000 гривень і збільшити бюджетні призначення КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 12900 гривень та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000 гривень. По спеціальному фонду бюджету КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити бюджетні призначення по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 36000 гривень і збільшити  бюджетні призначення КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 11000 гривень на придбання ноутбука та на загальний фонд КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25000 гривень для оплати послуг за поточний ремонт приміщення;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» за рахунок коштів медичної субвенції зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 15500 гривень і збільшити по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15500 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 25000 гривень та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 27815 гривень і збільшити по КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52815 гривень для придбання комплектуючих до опалювальних приладів та проведенням ремонтних робіт систем опалення та водопостачання;
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити бюджетні призначення по проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 17373 гривень та збільшити КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 17373 гривень на реконструкцію газової мережі з встановленням газових конвекторів в кабінетах ФАПу с.Почапенці;
 
5.2. Головному  розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації:
- КТКВ 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 40000 гривень та збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 25000 гривень та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15000 гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту;
- КТКВК 250404 зменшити бюджетні призначення по КЕКв 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на виконання районної програми «Забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на  2016-2017  роки» в сумі 100000 гривень та збільшити бюджетні призначення КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 100000 гривень на виконання районної програми «Забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на  2016-2017  роки»;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - внести зміни в частині отримувача коштів замінити «Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області» на Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області (для Чемеровецького ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області);
 
5.3. Головному  розпоряднику відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 17275 гривень, КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 47250 гривень, КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000 гривень; за рахунок коштів державного бюджету зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -  9312 гривень;
 Збільшити бюджетні призначення за рахунок коштів місцевого бюджету  КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -17275 гривень. КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 47250 гривень. КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 1000 гривень; за рахунок коштів державного бюджету збільшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9312 гривень.
 
5.4. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА зменшити бюджетні призначення  по КТКВК 110201 КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»    -118591 гривень; КТКВ 110202 «Музей»  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 5240 гривень; КТКВ 110204 «Будинки культури» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 13188 гривень;  КТКВ 110205 «Інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 131795 гривень та
збільшити бюджетні призначення КТКВК 110201 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі - 10000гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»   - 2200 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 29410 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1200 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 65781 гривень та КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 10000 гривень; КТКВ 110202 «Музей» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5240 гривень; КТКВ 110204 «Будинки культури» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11188 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2000 гривень; КТКВ 110205 «Інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3000 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 67332 гривень та КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 41463 гривень.
 
    
Начальник  управління                                                                                                                                                              Т.Прубняк
_________________________________________________________________________________________________________________
 
проект
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме  скликання
_________________________________________________________________________________________________________________
Рішення
від   жовтня  2016 року №  
смт. Чемерівці
 
    
       
Про виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2016 року
       
Керуючись п.17 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, района рада вирішила:  
               
1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету  за  9 місяців 2016 року по доходах в сумі
163047122 гривень та видатках 156822 457  грн. (додаток №1).
 
2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету  за  9 місяців 2016 року по доходах в сумі
6693392 гривень та видатках  9007756 грн. ( додаток №2).
 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника голови  районної ради  та постійну  комісію  з  питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності.
 
 
 
 
 Голова районної ради                                                                                                                                            С.Павлишина
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
    Інформація
 про  виконання  районного  бюджету 
за 9 місяців 2016 року
 
ДОХОДИ
 
Загальна характеристика виконання бюджету району
 
За січень - вресень 2016 року до бюджету району з різних джерел надійшло 202187,2 тис.грн. при плані 188376,3 тис.грн. або 107,3%, в тому числі до загального фонду - 194062,6 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 45268,5 тис.грн.  при плані 34922,6 тис.грн. або 129,6% і дотацій та субвенції з вищестоящих бюджетів 148794,1 тис.грн. (99,9%).
Найбільшу питому вагу в надходженнях до загального фонду становить:
·    податок з доходів фізичних 57,9%, надходження становлять 26202,3 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 126,9%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 60,5%, (найкрупніші платники: ТОВ «Оболонь-Агро»-3456,9тис.грн., ТОВ «Волочиськ-Агро»-3031,0тис.грн., ПАТ «Оболонь»-2738,1тис.грн., Відділ освіти молоді та спорту-1749,8тис.грн., ТОВ «Промінь-Галичина»-2066,7тис.грн., ЦРЛ- 1425,9тис.грн., ДП «Закупненський кар»єр»-760,2тис.грн., Чемеровецький медичний коледж-696,0тис.грн.,РЕМ-402,5тис.грн);
·    податок на майно 16,7%, сума надходжень - 7572,5 тис.грн., відсоток виконання до планових показників - 130,7% ( найкрупніші платники по орендній платі за землю: ТОВ «Оболонь-Агро»-1199,8 тис.грн., ПАТ «Оболонь»-958,8 тис.грн., ПП «Кочубіївське»-302,4 тис.грн., ПП «Аграрна-компанія 2004»-231,3 тис.грн., СГК «Летава»-136,0 тис.грн.;
·    єдиний податок - 15,6%, надійшло до бюджету - 7075,3 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання становить 141,8% ( найбільші платники по єдиному податку 4 групи: ТОВ «Оболонь-Агро»-1177,8 тис.грн.,  СГК «Летава»-794,5 тис.грн., ТОВ «Енселко-Агро»-338,7тис.грн., ПП «Аграрна-компанія 2004»-258,7 тис.грн., ПП «Україна-Агро 2С»-258,6 тис.грн., ТОВ «Волочиськ Агро» - 256,9 тис.грн., ТОВ «Промінь-Галичина»-176,4тис.грн.,);
·    інші надходження становлять 9,8%, надійшло до бюджету 4436,3 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району всього надійшло 8124,6 тис.грн., в тому числі власні надходження - 7315,7 тис.грн., складає 196,0 відсотка (+3583,2тис.грн) до бюджетних призначень звітного періоду поточного року за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 6819,2 тис.грн. що становить 190,7% за рахунок збільшення надходжень благодійних внесків.
Із 35 рад базового рівня виконали бюджетні призначення усі сільські та селищні ради  що становить 100 відсотків.
 
Характеристика виконання районного бюджету
                                                           
Січень-вересень 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування між бюджетних трансфертів  в сумі 26687,7тис.грн., що становить 127,6% до обсягів, затверджених планових показників на відповідний період 2016 року, спеціального фонду 5884,5 тис.грн., або 202,0 відсотків до планових показників.
Основну частину доходів, що надійшли до районного бюджету, становить  податок з доходів фізичних осіб - 98,2 відсотка, надійшло 26202,3тис.грн. при плані 20645,3тис.грн або 126,9 відсотка. Темп росту до відповідного періоду минулого 2015 року складає 160,5 відсотків або на 9872,8тис.грн. більше. 
Надходження податку на прибуток від підприємств та фінансових установ комунальної власності склали 345,9 тис.грн., частина чистого прибутку (доходу ) комунальних унітарних підприємств та їх обґєднань, що вилучається до бюджету - 51,4 тис.грн.
До спеціального фонду дохідної частини районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 26687,7 тис.грн., що становить 127,6% до планових призначень на січень - вересень поточного року.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального та спеціального фондів на загальну суму 149603,0тис.грн. або 99,9%, в тому числі
дотацій - 6084,0 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2016року, субвенцій - 143519,0 тис.грн.,  або 99,9%.
 
 
ВИДАТКИ
 
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-вересень 2016 року складають 165830,2 тис.грн., що становить 99,7 % від  затверджених  видатків  по районному бюджету за 9 місяців  2016 року  в  сумі   166266,4 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 156822,5 тис.грн. (96,6% від бюджетних     призначень на 9 місяців  2016 року);
- видатки  спеціального  фонду - 9007,7 тис. грн. (76,6 % від бюджетних призначень на 9 місяців  2016 року);
             В розрізі  економічної  класифікації   проведені   видатки   розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 36,3 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,97 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 3,6 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії 59,1 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 9 місяців 2016 року  склали - 728,3 тис. грн., при уточненому плані - 956,3 тис.грн., що дало можливість стовідсотково забезпечити потребу на функціонування установи.  
Установи освіти профінансовано в сумі 39718,1 тис. грн., при уточненому плані - 42044,7 тис. грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 34151,4 тис. грн., що становить 86,0 відсотків, використаних коштів на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат по енергоносіях склали  3180,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 3887,3 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 706,8 тис. грн.).
          На харчування учнів витрачено - 675,9 тис.грн. при уточненому плані 740,7 тис. грн., частка яких в структурі складає 1,7 відсоток. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 5 гривень 72 копійки.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 20932,5 тис.грн..
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 17105,6 тис.грн. або 81,7 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1861,9 тис.грн.. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 825,9 тис.грн. або 3,9 відсотки.
  На культуру та мистецтво спрямовано  3013,6 тис. грн, при планових призначеннях  - 3171,9 тис.грн.,  в тому числі: на оплату праці працівників районних закладів культури  1782,5 тис. грн., що складає 81,8 відсотки, використаних коштів, на проплату за енергоносії  393,3 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 459,5 грн. В структурі  видатків  розрахунки за енергоносії склали  15,3 відсотки.
Фізична  культура і спорт профінансовано в розмірі 569,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях 579,9 тис. грн. .
  
Видатки на соціальний захист  склали 2630,0 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 2157,4 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  258,1 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 214,5 тис.грн..
Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за січень-вересень 2016 року склали в сумі 75842,7тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 33198,7 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 40845,1 тис.грн.;
-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1215,5 тис.грн.;
-  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -583,4тис.грн.
Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення за 9 місяців 2016 р. по загальному фонду складає в сумі 20951,8тис.грн., в тому числі:
-    на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, в зв'язку з недофінансуванням районного бюджету централізованих розрахунків по житлово-комунальних послугах з пільг та субсидій -19443,5 тис.грн. ;
-    на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого заборгованість виникла по причині недопоступлення коштів з державного бюджету-1508,3тис.грн..
             Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  за  січень-вересень 2016 рік склали в сумі 289,9 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -34,4 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 19,0 тис. грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту -36,5тис.грн., встановлення телефонів інвалідам I та II груп -0,1тис.грн.;  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 199,9тис.грн.       
Місцеві програми профінансовано в сумі 173,2 тис.грн., в тому числі: кінематографія - 14,9 тис.грн., періодичні видання - 52,5 тис.грн.. на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі  105,8 тис.грн..
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались. Загальна сума кредиту індивідуальним сільським забудовникам по КФК 250911 КЕКВ  4113 заплановано 20,0 тис.грн. кошти не повертались та не проводилось фінансування, вільні кошти в банках не розміщувались.
      
Видатки  з місцевого  бюджету за 9 місяців 2016 року по спеціальному фонду склали  9007,7 тис.грн. при уточненому плані  11765,6 тис.грн.; з них на капітальні видатки використано 5090,0 тис.грн., в тому числі використано відділом освіти - 2268,1 тис.грн., охороною здоров»я - 1689,4 тис.грн..
  Залишки коштів станом на 01.10.2016р. на котлових рахунках становлять:
-    загального фонду  районного бюджету 7678,9 тис.грн.;
    Залишки коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду розпорядників коштів складають    299,4 тис.грн.:
          -  платні послуги    135,8 тис.грн.
          -  інші джерела власних надходжень  58,2
 тис.грн.
 
 
Начальник управління фінансів                                                                                        Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                                         
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від 04 березня  2016 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни:
1.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 624 907,86 гривень в тому числі:
 
- за рахунок 
залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по освітній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 77703,45 гривні;
- за рахунок 
залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 81141,41 гривня;
- за рахунок
залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року на суму 466 063 гривень виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді:
- на КТКВК 150101 розпорядник  районна рада КЕКв 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів»  кошти в сумі 113075 гривень, як частку співфінансування робіт по реалізації проекту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області»;
- КТКВК 080101 розпорядник Центральна районна лікарня -268 115 гривень із яких на КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 22 625 гривень КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 123 635 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 120 000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 1 855 гривень;
- розпорядник Центр ПМСД - 84873 гривні на КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» -  57 973 гривень, для завершення проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області» та КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги»  КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 26 900 гривень, для встановлення ГБО на 3 автомобілі, які здійснюють  перевезення хворих на процедуру гемодіалізу в м,Камянець-Подільський тричі на тиждень, що дасть змогу економно витрачати бюджетні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.
2. Збільшити  профіцит районного бюджету на суму 171 048 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 191 048 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму  171048 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
4. Затвердити додаток 7 «Перелік об'єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» у сумі 171048 гривень.
5. Перерозподілити призначення головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідно до їх звернень.
6. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
7. В пункті 1 цифри «179994 088» , «176109 924», «3884 164», замінити на «209088 719», «205204 555», «3884 164», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994 088», «176089 924», «3904 164» замінити на «209713 626,86», «205611 514,86», «4102 112»   відповідно (додаток 3).
8. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-4 даного рішення додатки 1,2,3,5,6 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»  викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 цього рішення.
9. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Пояснювальна записка
до  рішення  сесії сьомого скликання  районної ради від 04 березня 2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік»
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»,  вносяться  зміни до районного бюджету на 2016 рік.
 
1.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 
624 907,86  гривні в тому числі:
1.1. За рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по освітній субвенції з Державного бюджету районному бюджету на суму 77 703,45 гривня, спрямувати залишок освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації на КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» а саме:
- КЕКв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 72797гривень для придбання вапна та будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту загальноосвітніх навчальних закладів до початку 2016-2017н.р.;
- КЕКв 2800 «інші поточні видатки» в сумі 4906,45 гривень для сплати екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря  забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення «котельнями загальноосвітніх навчальних закладів».
1.2. За рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 81141,41 гривня, спрямувати залишок медичної субвенції Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 70956,72 гривень із яких на КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 67956,72гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 3 000 гривень;
 - КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» КЕКв 2240 «оплата послуг «крім комунальних» в сумі - 10184,69 гривень, для повірки медичного обладнання, поточного ремонту комп'ютерної техніки, навчання з охорони праці.
1.3. За рахунок  залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року на суму 466 063 гривень, виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» -268 115 гривень із яких на КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 22 625 гривень КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 123 635 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії    » - 120 000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 1 855 гривень;
- на КТКВК 150101 «розпорядник районна рада» КЕКв 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів»  кошти в сумі 113075 гривень, як частку співфінансування робіт по реалізації проекту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області»;
- розпорядник Центр ПМСД КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» -  57 973 гривень, для завершення проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області»;
- розпорядник Центр ПМСД КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги»  КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 26 900 гривень, для встановлення ГБО на 3 автомобілі, які здійснюють  перевезення хворих на процедуру гемодіалізу в м,Камянець-Подільський тричі на тиждень, що дасть змогу економно витрачати бюджетні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.
 
2.  Перерозподілити бюджетні призначення головних розпорядників коштів:
2.1. Відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації «за рахунок освітньої субвенції» КТКВК 070201»Загальноосвітні школи» перемістити кошти з КЕКв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 72797грн. на КЕКв 2111 «заробітна плата» в сумі  59700грн. та КЕКв 2120 «нарахування на оплату праці» в сумі 13097грн;
2.2. Чемеровецькій районній раді «розпорядник Центр ПМСД» відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджетузменшити бюджетні призначення по медичній субвенції з державного бюджету  КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних «регіональних» програм» на 8969 874 гривень та збільшити КЕКв 2111 «Заробітна плата» - 6118339 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1346035 гривень, КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300000 гривень, КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 200000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 100000 гривень, КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 95700 гривень, КЕКв 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2600 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 140500 гривень, КЕКв 2274 «Оплата природного газу»  - 549200 гривень, КЕКв     2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 15000 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 100000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 2500 гривень; зменшити бюджетні призначення по коштах місцевого бюджету  КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних «регіональних» програм» на 1560 000 гривень та збільшити КЕКв 2111 «Заробітна плата» - 1003 822 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на оплату праці» - 220 452 гривень, КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 777 гривень, КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 110000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 162 гривень, КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 15 246 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 33702 гривень, КЕКв 2274 «Оплата природного газу»  - 68 993 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 105 816 гривень.
    
Начальник  управління                                                  Т.Прубняк
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
ВИСНОВОК
 
Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України  управління  фінансів Чемеровецької райдержадміністрації повідомляє, що  обсяг вільного  залишку  бюджетних коштів районного бюджету  станом на 01.01.2016 року складає по загальному  фонду - 5995429,26 грн., по освітній субвенції з державного бюджету районному бюджету - 77703,45грн, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету - 81141,41 грн. По спеціальному фонду  бюджету розвитку  залишок коштів становить - 2 193,62 грн.
    
Начальник  управління фінансів                                       Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018