Доступ до публічної інформації
 
   Надання публічної інформації Чемеровецькою районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
     Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
     1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
     2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
     3) підпис і дату.
    Місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію - кабінет №201 Чемеровецької районної державної адміністрації.
 
Для оформлення інформаційного запиту
     усно:  телефон (03859) 91057
     письмово:  31600, смт Чемерівці, вул. Центральна, 28 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
     факс:  (03859) 91131;
     електронна пошта:
chem_rda@ukr.net
      
     Керівні документи:
 
        Оскаження рішень, дій чи бездіяльності
     
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018