Новини
 
                                                  
 
             
01.10.2020 року                                                         
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 415/2020, яким утворив Раду соціального розвитку регіонів
Як зазначається в документі, Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.
Цим же указом Глава держави затвердив Положення про Раду соціального розвитку регіонів.
Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, завдання якої - системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, підготовка законопроектів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.
Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу Президента України з питань соціальної політики та охорони здоров'я.
Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради.
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2020