Новини
 
                                                  
 
           
13.11.2019 року                                                
 
ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Детальний план території за межами населеного пункту с. Зарічанка на території Зарічанської сільської ради Чемеровецького району Хмельницької області для облаштування мікрогідроелектростанції потужністю до 80 кВт
(реконструкція існуючих споруд)

 
1)    Інформація про замовника та інвестора проекту:
Замовник проекту: Чемеровецька районна державна адміністрація Хмельницької області. Юридична адреса: 31600, Хмельницька область, Чемеровецький район, смт Чемерівці вул. Центральна, 28. Тел./факс: (03859) 9-11-32, 9-10-57. Контактний e-mail: mail@chemrda.gov.ua ,  WEB-сайт: http://chemrda.gov.ua/
Інвестор проекту: ТзОВ “ЕНЕТІ”, код ЄДРПОУ 40363407. Юридична адреса:  32300, м. Кам'янець-Подільський, проспект Грушевського, 42. e-mail: eneti@meta.ua, директор Гончарук І. О.
 
2)    Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.
           Детальний план території для облаштування мікрогідроелектростанції потужністю 80 кВт на земельній ділянці, яка розташована за межами населеного пункту с. Зарічанка на території Зарічанської сільської ради Чемеровецького району Хмельницької області (орієнтовна площа земельної ділянки: 0,0400 га) розробляється на підставі розпорядження Чемеровецької районної  державної адміністрації від 25 жовтня 2019 року № 226/2019-р “Про розроблення  детального плану території за  межами  населеного  пункту с. Зарічанка  на  території  Зарічанської  сільської ради Чемеровецького району Хмельницької області для облаштування мікрогідро-електростанції потужністю до 80 кВт (реконструкція існуючих споруд)” на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.
           Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об'єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об'єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» а також визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
   При розробленні детального  плану території  враховуються, зокрема, Схема планування території області, району, села, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.
 
3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
           На території, яка охоплюється детальним планом, планується реконструювати існуючі споруди будівлі турбінного залу з фундаментами гідровузла під мікрогідроелектростанції (МГЕС) потужністю 80 кВт в с. Зарічанка по вул. Кам'янецька, 76а на річці Жванчик. В комплекс гідроспоруд водосховища входить шлюз та ґрунтова гребля-дорога, які забезпечують регулювання води в водосховищі та пропуск повеневих та паводкових вод. Рік побудови і здачі в експлуатацію гідроспоруди не визначений.
         Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля та щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 
4)    Ймовірні наслідки.
а) для довкілля: В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок),  кліматичні фактори;
у тому числі для здоров'я населення: Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об'єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на здоров'я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом: Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об'єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на територій з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення: зважаючи на географічне положення села Зарічанка транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров'я населення, не очікуються.
         П
отенційний вплив планової діяльності не передбачає порушення земної поверхні, передбачається часткова зміна ландшафту в процесі реконструкції та будівництва гідроелектростанції, цей вплив оцінюється як незначний. 
         
Викиди пилу в результаті реконструкції та будівництва гідроелектростанції, а також продуктів спалювання пального при  роботі будівельних машин, механізмів та автотранспорту. Крім цього, при роботі двигунів машин, механізмів та автотранспорту на навколишнє середовище відбуватиметься шумовий вплив. Очікуються викиди забруднюючих речовин від зварювальних та фарбувальних робіт. Концентрації шкідливих речовин в повітрі  не  перевищуватимуть  нормативів ГДК. Під час експлуатації негативний вплив на повітряне середовище відсутній. У випадку аварійних ситуацій забруднення буде незначним та носитиме локальний характер з не перевищенням рівня ГДК. Шум від гідросилового обладнання не виходитиме за межі будівлі ГЕС.
         
Реконструкція та експлуатація ГЕС не передбачає зміни гідрологічного режиму та негативного впливу на річку Жванчик. При реконструкції міні ГЕС можна  виділити  ряд  позитивних факторів впливу об'єкта планової діяльності на водне середовище: збільшення надійності протипаводкового захисту населених пунктів тощо; покращення гідрологічного режиму річки; попередження ерозійних процесів в руслі ріки.
          Площадка ГЕС, як і вся
Зарічанська сільська рада та с. Зарічанка, знаходиться у межах національного природного парку«Подільські Товтри». Негативний вплив на об'єкти ПЗФ не очікується.
          Реконструкція та експлуатація запропонованої ГЕС буде надавати позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій перспективі - у вигляді  орендної плати за земельні ділянки і податкових надходжень до місцевого бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного обслуговуючого персоналу. Проект реконструкції ГЕС передбачає залучення значних інвестицій в економіку Зарічанської сільської ради і Чемеровецького району в цілому. Переселення населення не очікується, примусова праця не використовуватиметься. Реалізація проекту є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому. Об'єктів культурної спадщини на території будівельних робіт та прилеглій території не виявлено.
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.
Дана планована діяльність є найбільш ефективною як з економічної,  технологічної, так і екологічної точок зору при незначному негативному впливі на навколишнє природне середовище, а також безпечною з точки зору розташування житлової забудови.
            Альтернативні варіанти  проекту, як і територіальні альтернативи не передбачалися і не розглядаються.
У разі, якщо документ державного планування не буде затверджено, це призведе до відмови від реконструкції гідроелектростанції і як наслідок, до неможливості розвитку економіки села, а також збільшення кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток с. Зарічанка є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.
6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
            Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ, а також дані моніторингу стану довкілля та інша доступна інформація.
            Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
             Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:
1.    аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
-    вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
-    розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
-    оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
-    проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
2.    консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
3.    розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
4.    ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
5.    отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
6.    проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.
7)  Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Розроблений у відповідності до державних будівельним норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.
Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
- ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
- планувальні заходи - функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
- охоронні заходи - моніторинг території зон впливу планової діяльності;
Окрім того, оцінити обмеження будівництва об'єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.
9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації Детальний план території за межами населеного пункту с. Зарічанка на території Зарічанської сільської ради Чемеровецького району Хмельницької області для облаштування мікрогідроелектростанції потужністю до 80 кВт (реконструкція існуючих споруд) подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до  Чемеровецької районної державної адміністрації  за адресою: 31600, Хмельницька область, Чемеровецький район, смт Чемерівці вул. Центральна, 28. Тел./факс: (03859) 9-11-32, 9-10-57. Контактний e-mail: mail@chemrda.gov.ua ,  WEB-сайт: http://chemrda.gov.ua/
 
Перший заступник голови Чемеровецької
     районної державної адміністрації       ______________________    Едуард ШЛЯКОВ
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2019