24 грудня - День працівників архівних установ України
 
24 грудня - День працівників архівних установ України
 
     У складному процесі утвердження нашої держави у глобалізованому світі роль архівної справи є надзвичайно важливою. Своєю щоденною наполегливою творчою працею  працівники архівних установ забезпечують надійне збереження і примноження Національного архівного фонду  нашого безцінного скарбу, пам'яті нації, в якій акумульовано історичні документи про багатовікову історію України. Здатність зберігати та примножувати свою історико-культурну спадщину, поєднувати у своїй діяльності минуле, сьогодення і майбутнє свідчить про зрілість та духовний і інтелектуальний розвиток нації.
     24 грудня - День працівників архівних установ, це професійне свято встановлене Указом Президента України у 1998 році,  є проявом шани та поваги з боку держави до всіх, хто відкриває нові та забуті сторінки тисячолітньої писемної історії українського народу. Архіви виникли з появою писемності і утворенням держав. Їх матеріали відбивають взаємовідносини суспільства тієї чи іншої історичної епохи і використовуються в наукових, політичних і практичних цілях. Архіви в Україні в XIV- XV століттях містилися в замках удільних князів і литовських воєвод. З часу визвольної війни на лівобережній Україні виникають архіви гетьманських і російських державних установ. У 1852 році при Київському університеті організовується архів так званих стародавніх актів Правобережної України XVI - XVIІІ століть, а в 1880 році при Харківському університеті створюється історичний архів для зберігання документів гетьманських і російських державних установ Лівобережної та Слобідської України XVІI - XVIІІ століть. У 1925 році Уряд тодішньої УРСР видав постанову про Єдиний державний фонд, а в 1930 році - постанову, що визначила склад архівних документів Єдиного державного фонду.
     На даний час система державних архівних установ України, підпорядкованих Державній архівній службі України, включає понад 1130 установ. Крім того, в Україні діє 1198 трудових архівів. Серед них -  архівний відділ Чемеровецької райдержадміністрації і трудовий архів Чемеровецької районної ради. Лише у наших двох архівних установах зареєстровано 240 фондів, у яких налічується більше 34 тисяч справ на паперових традиційних носіях, у яких  понад два мільйони аркушів управлінської документації та з особового складу, які обслуговуються двома штатними працівниками.
     Хочеться сказати і про тих людей, які найбільше причетні до архівних документів, обіймають інші посади, але на яких покладені обов'язки формувати архівні справи, що є джерелами комплектування Національного архівного фонду, впорядковувати їх, передавати на державне збереження, нести  відповідальність за повноту фондового складу, а також нести не меншу відповідальність і за ті документи, що стосуються особового складу, що зберігаються десятки років. Понад триста чоловік району - керівників підприємств, установ, організацій, їх заступників, спеціалістів, бухгалтерських працівників, секретарів-діловодів зі знанням справи виконують щоденну,  копітку малопомітну роботу по формуванню і впорядкуванню в  архівних підрозділах документів, які мають певну історичну, інформаційну, соціальну і практичну цінність. Завдяки їхній  професійній діяльності стали можливими доступ до документальної бази досліджень складного і часом трагічного минулого України, утвердження історичної правди і справедливості, нові здобутки вітчизняної історичної науки. Більше тисячі громадян України отримали документальні підстави для захисту своїх конституційних прав.
 Висловлюємо Вам, шановні працівники архівних установ, щиру вдячність за натхненну працю і вірність благородній професії хранителів нашої історії, творчої енергії, вдалих пошуків, цікавих знахідок, нових успіхів у досягненні вашої високої професійної мети  збереженні історичної спадщини Українського народу!
 
З архівних документів
 
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2020