Новини
 
                                                  
29.08.2018 року                                                       
                                
Знай своє право на землю
Чи всі рівні перед законом? Хто отримує першочергове право на отримання дозволу на виготовлення проектної документації?
Земельним кодексом України передбачено, що кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в розмірах передбачених статтею 121 Земельного кодексу України.
Разом з тим, відповідно до пункту 14 статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій надаються, зокрема, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  військовослужбовці, які брали участь в проведенні антитерористичної операції визнані учасниками бойових дій. Таким чином, зазначеними нормативно-правовими актами передбачено першочергове право учасників АТО та учасників бойових дій на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №898-р доручено Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:
розгляд у першочерговому порядку звернень учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції щодо відведення їм земельних ділянок;
розміщення на власних офіційних веб-сайтах інформації про місце розташування, цільове призначення та площу земельних ділянок, які можуть бути відведені учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції;
На виконання зазначеного розпорядження, наказами Головного управління визначаються земельні ділянки, які можуть бути відведені  учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції та відповідні атласи із зазначенням місця розташування таких земельних ділянок розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління.
 
Порядок отримання земельних ділянок учасниками АТО
Відповідно до пункту 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  учасники бойових дій мають право і на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок як учасниками антитерористичної операції, так і іншими категоріями громадян визначається статтею 118, норми безоплатної приватизації - статтею 121 Земельного кодексу України. Надання у власність земельних ділянок здійснюється за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки за цим видом використання та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо). Забезпечують право на отримання земельної ділянки відповідні ради та органи виконавчої влади. Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України громадяни України, у тому числі учасники АТО мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах :
для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств  розмір земельної частки визначається як середній по цих підприємствах. В разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки визначається як середній по району;
для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 га;
для ведення садівництва - не більше 0,12 га;
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка у селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 га;
для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 га;
для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 га.
Виділення земельних ділянок учасникам АТО регулюється двома блоками законодавства. Перший це земельне законодавство, де зазначено загальні підстави для того, щоб безоплатно приватизувати і виділяти всім громадянам земельні ділянки. А для учасників АТО в законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  є спеціальна норма, де написано, що ветерани АТО мають право на першочергове отримання таких земельних ділянок. Звичайно, це стосується тільки громадян України. І, відповідно, поєднання цих норм говорить про те, що учасник АТО має подати заяву про те, що він хотів би отримати земельну ділянку, і вказати де і яку він має отримати. Так само, як всі інші громадяни він може отримати цю ділянку один раз по кожному виду використання.
Крок 1
Учасники АТО, зацікавлені в одержанні земельних ділянок у власність, подають клопотання до уповноваженого органу за місцезнаходженням ділянки (до сільських, селищних, міських рад - для отримання ділянок з земель комунальної власності; до районних держадміністрацій, територіальних органів Держгеокадастру -  для отримання ділянок із земель державної власності). Клопотання довільної форми. У ньому визначаються орієнтовні розміри та цільове призначення ділянки. Додаток: графічні матеріали, в яких зазначається бажане місце розташування земельної ділянки. Погодження землекористувача подається тільки у випадках, якщо дана земельна ділянка перебуває у користуванні іншою особою. Документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти здобутої в аграрному навчальному закладі.
Документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо). Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи не передбачені статтею 118 Земельного кодексу України.
Крок 2
Відповідний орган розглядає клопотання протягом місяця. За результатами розгляду надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова у його наданні. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання орган не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову  у його наданні зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
Крок 3
Після отримання дозволу на виконання робіт заявник звертається до землевпорядної організації для розробки землевпорядної документації. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом у строки, що обумовлюються угодою сторін. Строк розробки землевпорядної документації не більше 6 місяців.
Крок 4
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановлюється статтею 186 Земельного кодексу України. Органи влади, які погоджують проект, зобов'язані протягом 10 робочих днів безкоштовно надати розробнику свої висновки про його погодження. Відмова у такому погодженні має обов'язково містити посилання на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
Крок 5
Після погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки така ділянка реєструється в державному земельному кадастрі. Строк реєстрації - 14 календарних днів. Безкоштовно.
Крок 6
Відповідний орган, який передає у власність земельні ділянки, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність. Строк затвердження 2 тижні з дня отримання погодженого проекту землеустрою. А в разі необхідності здійснення державної експертизи землевпорядної документації після отримання позитивного висновку такої експертизи. Безкоштовно.
Крок 7
Право власності на земельну ділянку реєструється державним реєстратором прав або нотаріусом відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Умови, підстави та процедуру проведення відповідно до закону державної реєстрації речових  прав на нерухоме майно, перелік документів необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав визначено порядком реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127. Термін - 5 робочих днів з моменту звернення. Вартість - адміністративний збір у розмірі 1/10 мінімальної заробітньої плати. Також законом передбачена можливість проведення державної реєстрації прав у скорочені строки. В такому випадку вартість послуги буде дорожчою.
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018