Новини
 
                                                  
14.03.2018 року                                                             
              
Підтримка тваринництва за рахунок держбюджету
     Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка галузі тваринництва” (далі  бюджетні кошти). Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів'я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва (далі  державна підтримка). Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
     Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:      
     - часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (далі  компенсація відсотків);
     - часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів (далі  компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів);
     - спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності (далі  дотація за утримання корів);
спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку  великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (далі  дотація за молодняк);
     - часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурів, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність (далі  часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів);
     - часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (далі  часткове відшкодування вартості об'єктів).
      Розподіл бюджетних коштів за напрямами, встановленими пунктом 4 цього Порядку, для надання державної підтримки та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного обсягу використання здійснюються  відповідно до статті 32 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”. Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб'єктам господарювання, які є  юридичними особами, за кожну наявну станом на 1січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750гривень за одну голову.
      Для отримання дотації за утримання корів суб'єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня)  до Мінагрополітики такі документи: заявку (в електронному та паперовому вигляді); довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики; довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів,  у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.
      У разі зменшення поголів'я корів на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів'ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, бюджетні кошти, отримані суб'єктами господарювання, які є  юридичними особами, повертаються  до державного бюджету в повному обсязі.
      Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняку великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
       Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняку у розмірі: за період утримання молодняку віком від 1 до 5 місяців  300 гривень за голову; за період утримання молодняку віком від 5 до 9 місяців  700 гривень за голову; за період утримання молодняку віком від 9 до 13 місяців   1500 гривень за голову.
      Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняку.
      Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади (далі органи місцевого самоврядування) копії таких документів:
      - паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняку  виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
      - паспорта громадянина України;
      - довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
      - документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
      Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб  власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.
     Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб  власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів'я молодняку.
     Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку
до 5травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п'яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.
      За детальнішою інформацією звертайтеся в управління агропромислового розвитку Чемеровецької РДА та сільські, селищні ради.
      Отож, держава йде на зустріч людям у напрямку підтримки галуззі тваринництва. Сподіваємось, що надання державних дотацій сприятиме активному розвитку тваринного сектору та буде добрим стимулом у збільшенні поголів'я ВРХ.
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018