Бюджет
 
 
 
Інформація
«Звіт про виконання районного бюджету
за ІІІ квартал 2020 року»
 
   На вимогу ст. 80 п.4 Бюджетного кодексу України звіт про виконання  районного бюджету за ІІІ квартал 2020 року підлягає затвердженню на сесії районної ради.      
    За ІІІ квартал 2020 року до загального фонду зведеного бюджету  району надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 92001,9 тис.грн. або 100,3 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2020 року, власних надходжень загального фонду - 36131,6 тис.грн., виконання становить 104,0 відсотків, спеціального фонду 622,2 тис.грн., або 43,8 відсотки до бюджетних призначень.
До районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 68146,6 тис.грн. або 97,4 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2020 року, власних надходжень - 20953,1 тис.грн., виконання становить 92,8 відсотків, спеціального фонду 472,6 тис.грн., або 44,7 відсотки до бюджетних призначень.
    Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до районного бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 98,9 відсотка, якого надійшло - 20723,2 тис.грн. при плані 22217,7 тис.грн., або 93,3 відсотки. До минулого року відповідного періоду фактичні поступлення на 110,1 тис.грн. менше.
    Серед інших надходжень: податок на прибуток підприємств комунальної власності - 28,4 тис.грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 76,9 тис.грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 1,6 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 1,6 тис.грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 25,5 тис.грн., плата за надання інших адмін. послуг - 74,4 тис.грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 16,0 тис.грн.
    До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 472,6 тис.грн., що становить 44,7 % до бюджетних призначень на січень-вересень 2020 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
     - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 217,0 тис.грн. або 56,7 % до планових показників.
   - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 255,6 тис.грн. або 37,9 % до бюджетних призначень звітного періоду поточного року.
   За дев'ять місяців поточного року з державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів  надійшло до загального фонду на загальну суму 44343,4 тис.грн. або 99,3%, в тому числі
дотацій - 11408,6 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2020 року, субвенцій - 32934,8 тис.грн.,  або 99,3%.
Видатки загального і  спеціального фондів районного бюджету за  ІІІ квартал 2020 року складають 68910,6 тис.грн., що становить 88,6% до  затверджених показників видаткової частини районного бюджету на звітну дату, в  тому  числі :
    - видатки загального фонду - 59303,7 тис.грн. (93,4% від бюджетних  призначень на  відповідний період 2020 року);
     - видатки  спеціального  фонду - 9606,9 тис. грн. (67,1 % від бюджетних призначень);
  В розрізі економічної класифікації проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 58,8 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 3,2 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 3,8 відсотків; інші видатки -  34,2 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за ІІІ квартал 2020 року  склали - 1735,5 тис. грн., при уточненому плані - 1817,6 тис.грн., що на 155,8 тис.грн.  більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 32942,3 тис.грн., при уточненому плані -34611,0 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 30209,6 тис.грн., що становить 98,2 відсотки від коштів використаних на освіту.  
     Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1373,0 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 1679,0 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 306,0 тис. грн.).
    На харчування учнів витрачено - 347,4 тис.грн. при уточненому плані 600,5 тис. грн., частка яких в структурі видатків складає 1,1 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 18 гривень 38копійок.
    Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 12690,4 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 5724,2 тис.грн.
    Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та розрахунки  за спожиті  енергоносії.
   
Видатки на соціальний захист  склали 3533,7 тис.грн. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано в сумі 2358,8 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 611,9 тис.грн., утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 293,2 тис.грн.
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за 9 місяців 2020 року в сумі 83,4 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 25,0 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 23,8 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 34,6 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 1085,4 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 106,1 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 26,6 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 94,4 тис.грн., громадській організації ветеранів - 28,8 тис.грн..
    Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
     Вільні кошти в банках не розміщувались.
   Залишки коштів станом на 01.10.2020р. на котлових рахунках загального фонду районного бюджету становлять 6237,7 тис.грн., спеціального фонду - 385,1 тис.грн.
______________________________________________________________________________________________
 
Звіт про виконання районного бюджету
за І півріччя 2020 року
 
   На вимогу ст. 80 п.4 Бюджетного кодексу України звіт про виконання  районного бюджету за І півріччя 2020 року підлягає затвердженню на сесії районної ради.
   За січень - червень 2020 року до загального фонду зведеного бюджету  району надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 61735,7 тис.грн. або 102,4 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2020 року, власних надходжень загального фонду - 22363,9 тис.грн., виконання становить 112,1 відсотків, спеціального фонду - 471,9 тис.грн., або 49,8 відсотків до бюджетних призначень.
   До районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 14003,3 тис.грн. або 95,8 відсотків до уточнених планових показників на звітний період 2020 року, власних надходжень загального фонду - 12840,9 тис.грн., виконання становить 98,3 відсотків, спеціального фонду 390,4 тис.грн., або 55,4 відсотки до бюджетних призначень.
     Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до районного бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага до загальної суми надходжень становить - 98,4 відсотка, фактично надійшло до бюджету - 12639,6 тис.грн. при плані 12830,3 тис.грн., або 98,5 відсотки.
До відповідного періоду минулого року поступлення податку менше на 2785,8 тис.гривень.
     Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 29,8 тис.грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 332,6 тис.грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 1,4 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 5,9 тис.грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 25,4 тис.грн., плата за надання інших адмін. послуг - 45,9 тис.грн.,  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 16,0 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 390,4 тис.грн., що становить 55,3 % до бюджетних призначень на січень-червень 2020 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -163,0 тис.грн. або 63,9 % до планових показників.
  - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 227,5 тис. грн. або 50,5 % до бюджетних призначень звітного періоду поточного року.
  За шість місяців поточного року з державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів  надійшло до загального фонду на загальну суму 38127,9 тис.грн. або 98,93%, в тому числі
дотацій - 7605,8 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2020 року, субвенцій - 30249,1 тис.грн.,  або 97,8%.
   Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-червень 2020 року складають 47276,1 тис.грн., що становить 77,3% до  затверджених показників видаткової частини районного бюджету на 6 місяців 2020 року, в  тому  числі :
   - видатки загального фонду - 44009,4 тис.грн. (87,9% від бюджетних     призначень на  відповідний період 2020 року);
   - видатки  спеціального  фонду - 3266,7 тис. грн. (31,3% від бюджетних призначень) ;
  В розрізі економічної класифікації проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 85,9 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 3,5 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 5,5 відсотків; інші видатки - 5,1 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 6 місяців 2020 року  склали - 1023,6 тис. грн., при уточненому плані - 1158,3 тис.грн., що становить 91,3% до запланованих витрат.  
Установи освіти профінансовано в сумі 24316,7 тис.грн., при уточненому плані - 27475,7 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 21526,1 тис. грн., що становить 92,7 відсотки від коштів використаних на освіту.  
   Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1226,0 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 2330,9 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 1104,9 тис. грн.).
   На харчування учнів витрачено - 257,6 тис.грн. при уточненому плані 560,0 тис. грн., частка яких в структурі видатків складає 2,3 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 17 гривень 65 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 11252,5 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 3827,3 тис.грн.
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та розрахунки  за спожиті  енергоносії.
  
Видатки на соціальний захист  склали 2356,4 тис.грн. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано в сумі 1521,9 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 411,1 тис.грн., утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 180,0 тис.грн., інших видатків соціального захисту 243,4 тис.грн.
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І півріччя 2020 року в сумі 52,7 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 16,7 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 11,9 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 24,1 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 236,6 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 63,9 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 17,6 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 68,5 тис.грн., громадській організації ветеранів - 18,2 тис.грн..
    Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
  Залишки коштів станом на 01.07.2020 року на котлових рахунках загального фонду  районного бюджету  становлять 5734,5 тис.грн., спеціального фонду - 415,1,1 тис.грн.
 
______________________________________________________________________________________________
Звіт
про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року
 
На вимогу ст. 80 п.4 Бюджетного кодексу України звіт про виконання  районного бюджету за І квартал 2020 року підлягає затвердженню на сесії районної ради.
        
За січень - березень 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 24564,0 тис грн  або 103,2 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2020 року, власних надходжень - 6316,6 тис.грн., виконання становить 118,1 відсотка, спеціального фонду 2162,1 тис грн  або 102,3 відсотків до бюджетних призначень
Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до районного бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 97,3 відсотка, якого надійшло - 6145,0 тис грн при плані 5229,5 тис грн  або 117,5 відсотки.
Темп росту до минулого року складає 121,2 відсотків, що на 1075,0 тис грн більше відповідного періоду.
Серед інших надходжень: податок на прибуток підприємств комунальної власності - 28,4 тис грн, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 76,9 тис грн, частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 1,2 тис грн, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 1,6 тис грн, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 25,9 тис грн, плата за надання інших адмін. послуг - 24,0 тис грн,  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 8,0 тис грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 171,8 тис грн, що на 153,7 тис гривень  меньше до бюджетних призначень на січень-березень 2020 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -127,5 тис грн  або 88,9 % до планових показників.
    - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 58,5 тис грн або 26,0 % до бюджетних призначень звітного періоду поточного року.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального фонду на загальну суму 18247,4 тис грн або 98,9%, в тому числі
дотацій - 2532,0 тис грн або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2019 року, субвенцій - 16350,0 тис грн,  або 97,6%.
Видатки  загального і спеціального фондів районного бюджету за  січень-березень 2020 року складають 24865,0 тис грн, що становить 77,8% до  затверджених показників видаткової частини районного бюджету на 3 місяці 2020 року, в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 24567,8 тис грн (87,6% від бюджетних     призначень на  відповідний період 2019 року);
- видатки  спеціального  фонду - 297,2 тис грн (14,3 % від бюджетних призначень);
             В розрізі економічної класифікації проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 71,2 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 1,0 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 10 відсотків; інші видатки 17,8% відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 3 місяці 2020 року  склали - 522,2 тис грн., при уточненому плані - 679,3 тис грн, що на 3,7 тис грн.  менше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 10617,7 тис.грн., при уточненому плані - 10972,1 тис грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 9307,2 тис грн, що становить 87,7 відсотки від коштів використаних на освіту.  
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  944,6 тис грн при кошторисних призначеннях -2198,4 тис грн у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 1253,8 тис  грн).
  На харчування учнів витрачено - 257,6 тис грн при уточненому плані 320,0 тис грн., частка яких в структурі видатків складає 2,4 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 17 гривень 65 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 9752,8 тис грн., в тому числі за рахунок власних коштів 2031,6 тис грн.
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 6957,4 тис грн або 71,3 відсотки. Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1505,5 тис грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 279,4 тис грн або 3,0 відсотки.
  
Видатки на соціальний захист  склали 1207,2 тис грн. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано в сумі 768,8 тис грн, районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 191,7 тис грн, утримання  центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді в сумі 84,5 тис грн  інших видатків соціального захисту 162,2 тис грн.
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І квартал 2020 року в сумі 20,9 тис грн, в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 8,3 тис грн; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 10,0 тис грн; на поховання учасників бойових дій - 2,6 тис грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 89,4 тис грн, в тому числі: трудовий архів-31,1 тис грн, на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 8,9 тис грн, матеріальна допомога на лікування - 42,5 тис грн, громадській організації ветеранів - 9,6 тис грн, комплексна програма соціального захисту населення  в частині надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку - 15,9 тис грн, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 47,0 тис грн, пожежна безпека 20,0 тис грн.
   Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
  Залишки коштів станом на 01.04.2020р на котлових рахунках загального фонду районного бюджету становлять 1797,3 тис грн, спеціального фонду - 160,4 тис грн.
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Звіт
про виконання районного бюджету за 2019  рік
 
 
До місцевих бюджетів району за 2019 рік надійшло 241497,7 тис.грн. при плані 248274,0 тис.грн.  або 97,3 % до річних призначень з урахуванням змін. Порівняно з минулим роком, надходження зменшились на 21606,4 тис. гривень. В загальній сумі надходжень доходи загального фонду становлять 218833,8 тис.гривень, або 97,5% до планових призначень з урахуванням змін на 2019 рік спеціального фонду 22663,9 тис. грн. або 95,3%.
Питома вага в загальному обсязі доходів бюджету району офіційних трансфертів, дотацій та субвенцій становить  77,6%  або 169767,2 тис.грн. з них:
-    дотацій з державного бюджету - 7689,8 тис. гривень або 100,0 %;
-    дотацій з місцевих бюджетів - 9563,1 тис.грн. або 100,0 %;
-    субвенцій з державного бюджету - 35577,6 тис.грн. або 100,0%;
-    субвенція з місцевих бюджетів- 116936,8 тис. грн. - 91,8 %.
До загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 191465,4 тис.грн. або 96,3 відсотків до уточнених планових показників на 2019 рік, власних надходжень - 29457,4 тис.грн., виконання становить 111,4 відсотка,  спеціального фонду 13331,5 тис.грн., або 94,3 відсотків до бюджетних призначень
Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до рай бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 98,7 відсотка, якого надійшло -28818,0 тис.грн. при плані 26028,5 тис.грн., або 110,7 відсотки.
Темп росту до минулого року складає 131,9 відсотків, що на 6962,9 тис.грн. більше відповідного періоду.
Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 51,2 тис. грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 32,8 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 18,4 тис. грн., плата за надання інших адміністративних послуг - 117,9 тис.грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 115,2 тис.грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 53,0 тис.грн., інші надходження - 26,0 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 1858,5 тис.грн., що становить 82,6 % до бюджетних призначень на 2019 рік за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -767,3 тис.грн. або 67,9 % до планових показників.
    - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 1091,2 тис. грн. або 97,4 % до бюджетних призначень звітного року.
Одночасно із забезпеченням показників виконання бюджету поточного року, в районі проводиться робота щодо: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати; погашення податкового боргу; ліквідації заборгованості по сплаті орендної плати за землю; погашення заборгованості і своєчасної сплати нарахованих у 2019 році сум податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельної частки (паю); збільшення розміру орендної плати за землі державної та комунальної власності; збільшення площ, які можуть бути здані в оренду.
Видатки загального фонду за 2019 рік районного бюджету склали 182230,6 тис.гривень, що менше 2018 року на 80873,5 тис. гривень або 69,3 відсотків.
У структурі видатків загального фонду по галузях невиробничої сфери видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 35368,1 тис. гривень, питома вага яких в обсязі видатків бюджетної сфери склала 19,4 відсотків, придбання медикаментів - 1383,6 тис. гривень - 0,8% , придбання продуктів харчування - 1561,0 тис.гривень -0,9%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -7215,5 тис. гривень питома вага яких займає 4,0 відсотків.
Видатки на утримання апарату районної ради за 2019 рік склали - 2218,0 тис. грн., при уточненому плані - 2249,0 тис.грн., що на 5,0 тис.грн. більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 39827,6тис.грн., при уточненому плані - 43462,1 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 34370,9 тис.грн., що становить 86,3 відсотків від коштів використаних на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  2881,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 4871,9тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби .
          На харчування учнів витрачено - 1038,0 тис.грн. при уточненому плані 1038,0 тис. грн., частка яких в структурі складає 2,6 відсотки. Один харчо день по загальноосвітніх школах склав - 12 гривень 85 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 38948,2 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 10477,9 тис.грн.
  
Видатки на соціальний захист  склали 4025,7 тис. грн.. Дані видатки використанні на утримання територіального центру який профінансовано в сумі 3032,9 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів  657,1 тис.грн., утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді в сумі 335,7 тис.грн.
На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з місцевого бюджету профінансовано 160,0 тис.грн.
          Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 2019 рік склали в сумі 86500,8тис.грн., у тому числі:  
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 50567,0 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 33723,2 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -1722,3 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімґях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 488,3 тис.грн..
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районному бюджету за  2019 рік  склали в сумі 63,3 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 32,9тис.грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 19,8тис.грн., на поховання учасників бойових дій - 10,6 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 5029,927 тис.грн., в тому числі:
·    Програма розвитку архівної справи Чемеровецького району - 124,9 тис.грн.,
·    Програма проведення загальнорайонних заходів та урочистих подій району, відзначення пам'ятних дат та державних св"ят у Чемеровецькому районі впродовж 2019 року в сумі 100,0 тис.грн.,
·    Районна програма «Цукровий діабет»- 380,5 тис.грн.,
·    Цільова програма "Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі - 30,0 тис.грн.,
·    Програма профілактики злочинності та охорони громадського порядку в Чемеровецькому районі - 95,0 тис.грн.,
·    Програма місцевих стимулів медичних працівників Чемеровецького центру первинної медико-санітарної допомоги - 17,0 тис.грн.,
·    Програма запобігання соціальному сирітству та подолання дитячої бездоглядності в районі - 3,9 тис.грн.,
·    Програма вдосконалення соціальної роботи центру соціальниї служб для  сім"ї, дітей та молоді у Чемеровецькому районні - 8,0 тис.грн.,
·    Районна програма створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чемеровецькому районі - 7,425 тис.грн.,
·    Програма військово - патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до служби в Збройних Силах України та проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі - 75,0 тис.грн.,
·    Програма забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень - 106,4 тис.грн.;
·    Районна комплексна Програма соціального захисту населення - 440,6 тис.грн.,
·    Програма Чемеровецької районної ради ветеранів "Ветеран" - 34,1  тис.грн.,
·    Районна програма надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам - 150,9 тис.грн.,
·    Районна Програма підтримки учасників бойових дій, учасників АТО, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на Сході України - мешканців Чемеровецького району -15,0 тис.грн.,
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
Залишки коштів станом на 01.01.2020р. на котлових рахунках становлять:
-    загального фонду районного бюджету 7477,1 тис.грн., в тому числі залишок освітньої субвенції - 1351,1 тис.грн., медичної субвенції - 373,1 тис.грн. та спеціального фонду - 438,4 тис.грн..
 
______________________________________________________________________________________
 
Звіт про виконання районного бюджету
за І півріччя 2019 року
    
За січень - червень 2019 року до загального фонду зведеного бюджету  району надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 126789,4 тис.грн. або 99,82 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2019 року, власних надходжень - 22288,9 тис.грн., виконання становить 115 відсотків, спеціального фонду 1133,4 тис.грн., або 85,2 відсотки до бюджетних призначень.
До бюджету району надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 114510,5 тис.грн. або 98,35 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2019 року, власних надходжень - 13874,1 тис.грн., виконання становить 110,1 відсотків, спеціального фонду 939,5 тис.грн., або 83,4 відсотки до бюджетних призначень.
Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до районного бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 98 відсотка, якого надійшло - 13593,1 тис.грн. при плані 12351,9 тис.грн., або 110,05 відсотки.
Темп росту до минулого року складає 150 відсотків, що на 4559,8 тис.грн. більше відповідного періоду.
Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 51,2 тис.грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 86,5 тис.грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 2,1 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 5,9 тис.грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 55,0 тис.грн., плата за надання інших адмін. послуг - 56,0 тис.грн.,  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 24,0 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 939,5 тис.грн., що становить 83,4 % до бюджетних призначень на січень-червень 2019 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -398,9 тис.грн. або 87,6 % до планових показників.
    - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 470,8 тис. грн. або 84,02 % до бюджетних призначень звітного періоду поточного року.
За шість місяців поточного року з державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів  надійшло до загального фонду на загальну суму 100636,3 тис.грн. або 96,92%, в тому числі дотацій - 4630,6 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2019 року, субвенцій
- 71438,6 тис.грн.,  або 95,72%.
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-червень 2019 року складають 108286,7 тис.грн., що становить 81,7% до  затверджених показників видаткової частини районного бюджету на 6 місяці 2019 року, в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 103244,3 тис.грн. (85,8% від бюджетних     призначень на  відповідний період 2019 року);
- видатки  спеціального  фонду - 8067,1 тис. грн. (77,6 % від бюджетних призначень) ;
             В розрізі економічної класифікації проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 26,0 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 1,0 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 4,2 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії  68,8 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 6 місяців 2019 року  склали - 976,2 тис. грн., при уточненому плані -1103,2 тис.грн., що на 21,8 тис.грн.  більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 23097,5 тис.грн., при уточненому плані - 26351,9 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 20285,9 тис. грн., що становить 87,8 відсотки від коштів використаних на освіту.  
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1677,7 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 3144,4 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 1466,7 тис. грн.).
          На харчування учнів витрачено - 497,3 тис.грн. при уточненому плані 560,0 тис. грн., частка яких в структурі видатків складає 2,4 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 13 гривень 33копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 18194,4 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 4397,4 тис.грн.
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та розрахунки  за спожиті  енергоносії.
  
Видатки на соціальний захист  склали 2026,2 тис.грн. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано в сумі 1474,2 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 396,2 тис.грн., утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 153,8 тис.грн., інших видатків соціального захисту 2,0 тис.грн.
          Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 6 місяців 2019 року склали в сумі 57262,2тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 24846,2тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 31331,5 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -806,8тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -277,7тис.грн.;
Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення по загальному фонду за І півріччя 2019 року складає в сумі 331,9тис.грн., в тому числі:
          - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -83,2 тис.грн.;             
           - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-248,7тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 1.07.2019р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду відсутня.
Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.
 
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І півріччя 2019 року в сумі 35,8 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 16,4 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 12,3 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 7,1 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 236,6 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 54,9 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 60,7 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 102,1 тис.грн., громадській організації ветеранів - 13,9 тис.грн..
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
Залишки коштів станом на 01.07.2019р. на котлових рахунках загального фонду  районного бюджету  становлять 4445,2 тис.грн., спеціального фонду - 159,3 тис.грн.
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Звіт про виконання районного бюджету
за І квартал 2019 року
 
    На вимогу ст. 80 п.4 Бюджетного кодексу України звіт про виконання  районного бюджету за І квартал 2019 року підлягає затвердженню на сесії районної ради.
    За січень - березень 2019 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 66169,828 тис.грн. або 91,5 відсотків до уточнених планових показників на відповідний період 2019 року, власних надходжень - 5207,0 тис.грн., виконання становить 128,7 відсотка, спеціального фонду 2162,1 тис.грн., або 102,3 відсотків до бюджетних призначень.
   Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до районного бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 97,4 відсотка, якого надійшло - 5070,0 тис.грн. при плані 3920,5 тис.грн., або 129,3 відсотки.
Темп росту до минулого року складає 116,0 відсотків, що на 700,9 тис.грн. більше відповідного періоду.
   Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 51,2 тис.грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 27,6 тис.грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 1,1 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 3,4 тис.грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 18,3 тис.грн., плата за надання інших адмін. послуг - 26,9 тис.грн.,  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 8,5 тис.грн.
    До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 611,4 тис.грн., що становить 108,6 % до бюджетних призначень на січень-березень 2019 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -337,4 тис.грн. або 119,4 % до планових показників.
   - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 274,1 тис. грн. або 97,8 % до бюджетних призначень звітного періоду поточного року.
    З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального фонду на загальну суму 60962,8тис.грн. або 89,3%, в тому числі
дотацій - 1922,4 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2019 року, субвенцій - 59040,4 тис.грн.,  або 89,3%.
     Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-березень 2019 року складають 71672,4 тис.грн., що становить 82,2% до  затверджених показників видаткової частини районного бюджету на 3 місяці 2019 року, в  тому  числі :
    - видатки загального фонду - 68771,9 тис.грн. (85,2% від бюджетних     призначень на  відповідний період 2019 року);
     - видатки  спеціального  фонду - 2900,5 тис. грн. (38,6 % від бюджетних призначень) ;
   В розрізі економічної класифікації проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 26,0 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 1,0 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 4,2 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії  68,8 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 3 місяці 2019 року  склали - 525,9 тис. грн., при уточненому плані -591,5 тис.грн., що на 65,6 тис.грн.  більше проти минулого року.  
    Установи освіти профінансовано в сумі 11420,2 тис.грн., при уточненому плані - 13119,8 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 9487,9 тис. грн., що становить 98,3 відсотки від коштів використаних на освіту.  
     Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
   Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1368,8 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 2746,4 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 1377,7 тис. грн.).
    На харчування учнів витрачено - 308,9 тис.грн. при уточненому плані 330,0 тис. грн., частка яких в структурі видатків складає 2,7 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 12 гривень 65 копійок.
   Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 10952,0 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 2424,7 тис.грн.
   Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 6759,9 тис.грн. або 61,7 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1426,4 тис.грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 770,5 тис.грн. або 7,0 відсотки.
   
Видатки на соціальний захист  склали 1148,1 тис.грн. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано в сумі 739,2 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 173,0 тис.грн., утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 68,3 тис.грн., інших видатків соціального захисту 167,6 тис.грн.
   Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за І квартал 2019 року склали в сумі 68088,00грн. у тому числі:
   - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 12057,7тис.грн.;
    - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 30579,2 тис.грн.;
     - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -79,1тис.грн.;
   - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -143,7тис.грн.;
   Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення по загальному фонду за І квартал 2019 року складає в сумі 1559,4тис.грн., в тому числі:
    - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -1520,0 тис.грн.;             
     - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-39,4 тис.грн.
   Дебіторська заборгованість станом на 1.04.2019р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду відсутня.
   Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.
   
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І квартал 2019 року в сумі 23,2 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 8,2 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 11,5 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 3,5 тис.грн.
   Місцеві програми профінансовано в сумі 89,4 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 31,1 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 23,6 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 24,9 тис.грн., громадській організації ветеранів - 9,8 тис.грн..
   Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
Залишки коштів станом на 01.04.2019р. на котлових рахунках загального фонду  районного бюджету  становлять 1265,3 тис.грн., спеціального фонду - 444,4 тис.грн.
 
 
Заступник начальника, начальник
бюджетного відділу управління фінансів
Чемеровецької райдержадміністрації                                                Л.Ярема
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Звіт
про виконання районного бюджету за 2018  рік
 
На вимогу ст. 80 п.4 Бюджетного кодексу України звіт про виконання  районного бюджету за 2018 рік підлягає затвердженню  на сесії районної ради.
 
До місцевих бюджетів району за 2018 рік надійшло 298396,926 тис.грн. при плані 296003,789 тис.грн.  або 100,8 % до річних призначень з урахуванням змін. Порівняно з минулим роком, надходження збільшились на 7414909 гривень. Темп приросту до минулого року склав 2,6%. В загальній сумі надходжень доходи загального фонду становлять 293700,800 гривень, або 100,8% до планових призначень з урахуванням змін на 2018 рік; спеціального фонду 4696,126 тис. грн.. або 101%.
Питома вага в загальному обсязі доходів бюджету району офіційних трансфертів, дотацій та субвенцій становить  86,6%   або 254278,001 тис.грн. з них:
-    офіційних трансфертів  45437,600 гривень або 17,9%;
-    дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 8981,944 тис.грн. або 3,5%;
-    інші дотації з місцевого бюджету -230,730 тис.грн. або 0,09%;
-    субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам -199858,537 тис грн.. -78,6%.
До загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) з врахування міжбюджетних трансфертів 269638,445 тис.грн. або 100,5 відсотків до уточнених планових показників на 2018 рік, власних надходжень - 22094,463 тис.грн., виконання становить 110,03 відсотка,  спеціального фонду 18459,944 тис.грн., або 120,4 відсотків до бюджетних призначень
Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до рай бюджету становить податок та збір на доходи фізичних осіб - 98,4 відсотка, якого надійшло - 21855,081 тис.грн. при плані 19845,2 тис.грн., або 110,1 відсотки.
Темп росту до минулого року складає 120 відсотків, що на 3651,452 тис.грн. більше відповідного періоду.
Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 132,054 тис. грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 18,287 тис.грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 30,487 тис. грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 87,207 тис.грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності- 50,0 тис.грн., інші надходження - 6,0 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 3890,979 тис.грн., що становить 158,01 % до бюджетних призначень на 2018 рік за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -936,639 тис.грн. або 121,25 % до планових показників.
    - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 2781,634 тис. грн. або 184,09 % до бюджетних призначень звітного року.
Одночасно із забезпеченням показників виконання бюджету поточного року, в районі проводиться робота щодо: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати; погашення податкового боргу; ліквідації заборгованості по сплаті орендної плати за землю; погашення заборгованості і своєчасної сплати нарахованих у 2018 році сум податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельної частки (паю); збільшення розміру орендної плати за землі державної та комунальної власності; збільшення площ, які можуть бути здані в оренду.
Видатки загального фонду за 2018 рік районного бюджету склали 263104090 гривень, що менше 2017 року на 11576354 гривень або 4,3 відсотків.
У структурі видатків загального фонду по галузях невиробничої сфери видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 70104,67 гривень, питома вага яких в обсязі видатків бюджетної сфери склала 26,6 відсотків, придбання медикаментів - 1201000 гривень - 0,46% , придбання продуктів харчування - 1208138 гривень -0,46%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -7203834 гривень питома вага яких займає 2,7 відсотків.
Видатки на утримання апарату районної ради за 2018 рік  склали - 2223,827 тис. грн., при уточненому плані - 2389,678 тис.грн., що є на 633,120 тис.грн. більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 36922,468 тис.грн., при уточненому плані - 37894,942 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 30425,0 тис. грн., що становить 86,1 відсоток від  коштів використаних на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  3000,098 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 3104,183 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби .
На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з місцевого бюджету профінансовано 115,0 тис.грн.
          На харчування учнів витрачено - 719,984 тис.грн. при уточненому плані 720,0 тис. грн., частка яких в структурі складає 2,0 відсотки. Один харчо день по загальноосвітніх школах склав -9 гривень 23 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 41061,578 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 5420,233 тис.грн.
  
Видатки на соціальний захист  склали 3584,1 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 2638,768 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  606,150 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 339,182 тис.грн..
          Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 2018 рік  склали в сумі 168436,269тис.грн., у тому числі:  
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 48969,664тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 115574,869 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -3265,487 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімґях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 626,249 тис.грн.;
    Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення по загальному фонду за 2018 рік  складає в сумі 13674,863тис.грн., в тому числі:
          - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -13626,071 тис.грн.;             
           - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-48,792 тис.грн.                     
     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду відсутня.
    Не бюджетна заборгованість по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення відсутня.
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районному бюджету за  2018 рік  склали в сумі 68,608 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 34,543 тис.грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 21,199 тис.грн., на поховання учасників бойових дій - 12,866 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 5029,927 тис.грн., в тому числі:
·    Програма розвитку архівної справи Чемеровецького району - 110,703 тис.грн.,
·    Програма проведення загальнорайонних заходів та урочистих подій району, відзначення пам'ятних дат та державних св"ят у Чемеровецькому районі впродовж 2018 року в сумі 93,370 тис.грн.,
·    Районна програма «Цукровий діабет»- 292,910 тис.грн.,
·    Цільова програма "Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі - 50,0 тис.грн.,
·    Програма профілактики злочинності та охорони громадського порядку в Чемеровецькому районі - 80,0 тис.грн.,
·    Програма підвищення якості обслуговування платників та розвитку інформаційної мережі Чемеровецького відділення Кам"янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС - 20,0 тис.грн.,
·    Програма місцевих стимулів медичних працівників Чемеровецького центру первинної медико-санітарної допомоги - 37,0 тис.грн.,
·    Програма запобігання соціальному сирітству та подолання дитячої бездоглядності в районі - 13,0 тис.грн.,
·    Програма вдосконалення соціальної роботи центру соціальниї служб для  сім"ї, дітей та молоді у Чемеровецькому районні - 4,825 тис.грн.,
·    Районна програма створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чемеровецькому районі - 3,480 тис.грн.,
·    Програма військово - патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до служби в Збройних Силах України та проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі - 65,975 тис.грн.,
·    Програма забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень - 157,602 тис.грн.;
·    Комплексна програма розвитку освіти Чемеровеччини на 2016-2020 роки -5,0 тис.грн.;
·    Районна комплексна Програма соціального захисту населення - 498,7 тис.грн.,
·    Програма Чемеровецької районної ради ветеранів "Ветеран" - 30,240  тис.грн.,
·    Районна програма надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам - 155,600 тис.грн.,
·    Районна Програма підтримки учасників бойових дій, учасників АТО, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на Сході України - мешканців Чемеровецького району - 5,0 тис.грн.,
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
Залишки коштів станом на 01.01.2019р. на котлових рахунках становлять:
-    загального фонду районного бюджету 8282213,20  тис.грн., в тому числі залишок освітньої субвенції - 1264,680 тис.грн., медичної субвенції - 179,647 тис.грн. та субвенції на соціально-економічний розвиток -4186,0 тис.грн., спеціального фонду -1098,332 тис.грн..
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
Інформація
про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року
 
    За січень - червень 2018 року до бюджету району з різних джерел надійшло коштів в сумі 182984,0 тис.грн. при плані 181191,8 тис.грн., або 101,0%, в тому числі до загального фонду - 178327,8 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 16672,1 тис.грн.  при плані 13166,6 тис.грн. або 126,6%, до спеціального фонду бюджету району всього надійшло 4656,2 тис.грн., що складає 128,9 відсотка.
    З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального та спеціального фондів на загальну суму 163815,5 тис.грн. або 98,3%, в тому числі
дотацій - 6760,6 тис.грн. або 98,1% до бюджетних призначень на відповідний період 2018 року, субвенцій - 157054,9 тис.грн.,  або 98,3%.
   Виконання планових показників загального фонду районного бюджету (без офіційних трансфертів) забезпечено на 112,3 відсотка, надійшло 9253,0 тис. грн. Понадпланово одержано доходів у сумі 1014,2 тис. грн.
Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду становить:
·    податок та збір на доходи фізичних осіб 97,6%, надходження становлять 9033,3 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 112,0%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 18,7%, (найбільші платники: відділ освіти, культури, молоді та спорту - 1746,9 тис.грн., СГВК «Летава» - 1711,4,0 тис.грн., ТОВ «Енселко АГРО» - 2297,1 тис.грн., ТОВ «Оболонь - Агро» - 845,1 тис.грн., ДП «Закупненський кар'єр» - 384,3 тис.грн., КНП «Чемеровецький центр ПМСД» - 355,8 тис.грн.;
·    податок на прибуток 1,4%, сума надходжень - 131,2 тис.грн., що  на 81,2 тис.грн. більше запланованого ресурсу (найбільші платники ЧСЛО «Агроліс» - 53,0 тис.грн., КП «Бюро нерухомості» - 76,8 тис.грн.;
·    адміністративні збори та платежі - 0,7%, надійшло до бюджету - 70,7 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання - 65,7%, недовиконання у зв'язку із зменшенням кількості платників;
·    інші надходження становлять 0,3%,  надійшло до бюджету 17,8 тис.грн.
    До спеціального фонду районного бюджету акумульовано коштів в сумі 2496,4 тис. гривень, виконання становить 171,5 відсотків до бюджетних призначень за рахунок власних надходжень бюджетних установ у вигляді спонсорської допомоги, благодійних внесків, грантів та дарунків.
    Видатки загального і спеціального фондів районного бюджету за  січень-червень 2018 року складають 173436,7 тис.грн., що становить 95,5 % від затверджених видатків по районному бюджету на 6 місяців 2018 року в  сумі 181533,5 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 168882,8 тис.грн. (96,8 % від бюджетних     призначень на  6 місяців 2018 року);
- видатки  спеціального  фонду - 4553,9 тис. грн. (64,4 % від бюджетних призначень на 6 місяців 2018 року) ;
    В розрізі економічної класифікації  проведені видатки розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 24,2 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,6 відсотків; оплата комунальних  послуг - 3,6 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії 71,6 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 6 місяців 2018 року  склали - 954,5 тис. грн., при уточненому плані - 1211,4 тис.грн. або 34,8% більше проти минулого року.  
   Установи освіти профінансовано в сумі 20743,1 тис.грн., при уточненому плані - 22280,9 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 18589,5 тис. грн., що становить 89,6 відсотки від коштів використаних на освіту.  
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1513,4 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 2231,5 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 718,1 грн.).
    На харчування учнів витрачено - 334,4 тис.грн. при уточненому плані 400,0 тис. грн., частка яких в структурі складає 1,6 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 10 гривень 93 копійок.
   Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 25271,2 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 6843,5 тис.грн.
    Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 19906,8 тис.грн. або 78,8 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 2287,9 тис.грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 686,1 тис.грн. або 2,7 відсотки.
   
Видатки на соціальний захист склали 1859,0 тис. грн. Дані видатки використанні на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який профінансовано в сумі 1307,9 тис.грн., районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 295,4 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді в сумі 158,9 тис.грн., інших видатків соціального захисту 96,8 тис.грн.
    Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за І півріччя 2018 року склали в сумі 116861,9 тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 24713,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 90340,4 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1483,3тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -324,6 тис.грн.;
Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.
   
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І півріччя 2018 року в сумі 35,8 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 17,3 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 11,3 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 7,2 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 92,4 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 50,6 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 66,9 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 96,8 тис.грн., громадській організації ветеранів - 15,1 тис.грн.
    Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
   Залишки коштів станом на 01.07.2018 року на котлових рахунках загального фонду районного бюджету становлять 4400,6 тис.грн., спеціального фонду - 444,4 тис.грн.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
ЗВІТ
про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року
        
За січень - березень 2018 року до бюджету району з різних джерел надійшло 92079,9грн. при плані 91744,4 тис.грн., або 100,4%, в тому числі до загального фонду - 91039,5 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 4564,0 тис.грн.  при плані 3477,4 тис.грн. або 131,3% і дотацій та субвенції з вищестоящих бюджетів 86475,5 тис.грн. (98,7%).
Найбільшу питому вагу в надходженнях до загального фонду становить:
податок та збір на доходи фізичних осіб 95,7%, надходження становлять 4369,1 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 128,7%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 11,8%, (найбільші платники: відділ освіти молоді та спорту - 1097,9тис.грн., СГВК «Летава» - 1274,0тис.грн., ТОВ«Оболонь - Агро» -688,9тис.грн., ДП «Закупненський кар»єр» - 277,2 тис.грн., ТОВ «Енселко АГРО» - 275,8 тис.грн.,  Чемеровецький ЦПМСД - 170,6тис.грн.;
податок на прибуток 2,9%, сума надходжень - 130,5 тис.грн., що становить  на 100,5 тис.гривень більше запланованого ресурсу (найбільші платники ЧСЛО «Агроліс» -53,0 тис.грн., КП «Бюро нерухомості» - 76,8 тис.грн.;
адміністративні збори та платежі - 1,0%, надійшло до бюджету - 46,9 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання - 89,4%, недовиконання у зв»язку із зменшенням кількості платників;
інші надходження становлять 0,4%  надійшло до бюджету 17,5 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району всього надійшло 1040,4 тис.грн., що складає 165,2 відсотка (+410,5 тис.грн.) до бюджетних призначень звітного періоду  поточного року, за рахунок
власних надходжень бюджетних установ - в результаті збільшення надходжень благодійних внесків.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального фонду на загальну суму 86475,5тис.грн. або 98,7%, в тому числі дотацій - 2661,7 тис.грн. або 93,9% до бюджетних призначень на відповідний період 2018 року, субвенцій - 83813,8 тис.грн.,  або 98,6%.
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-березень 2018 року складають 94153,7 тис.грн., що становить 96,3 % від  затверджених  видатків  по районному бюджету на 3 місяці 2018 року  в  сумі   97770,7 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 93891,4 тис.грн. (97,8 % від бюджетних     призначень на  3 місяці 2018 року);
- видатки  спеціального  фонду - 262,3 тис. грн. (14,5 % від бюджетних призначень на 3 місяці 2018 року) ;
             В розрізі  економічної  класифікації   проведені   видатки   розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 20,5 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,5 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 3,2 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії  75,8 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 3 місяці 2018 року  склали - 385,5 тис. грн., при уточненому плані -442,8 тис.грн., що  на 77 тис.грн.  або 21% більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 9527,8 тис. грн., при уточненому плані - 9563,1 тис.грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 19152,6 тис. грн., що становить 99,6 відсотки від  коштів використаних на освіту.  
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат на енергоносії склали  1472,2 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 2006,0 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 533,8 грн.).
          На харчування учнів витрачено - 219,7 тис.грн. при уточненому плані 240 тис. грн., частка яких в структурі складає 2,3 відсотки. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 10 гривень 93 копійок.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 12688,4 тис.грн., в тому числі за рахунок власних коштів 3869,3 тис.грн.
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 10780,5 тис.грн. або 85 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1457,3 тис.грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 196,8 тис.грн. або 1,6 відсотки.
  
Видатки на соціальний захист  склали 863 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 655,4 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  145,4 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 62,2 тис.грн., інших видатків соціального захисту 98 тис.грн.
          
Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за І квартал 2018 року  склали в сумі 68088,00грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 12274,5тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 55114,5 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -534,4тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -164,6тис.грн.;
Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення по загальному фонду за  І квартал 2017 року  складає в сумі 57873,6тис.грн., в тому числі :
                  - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -56639,9 тис.грн.;             
                   - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-1233,7 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 1.04.2018р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду відсутня.
Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.
 
Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за І квартал 2018 року в сумі 22,7 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 8,6 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 11,2тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 2,9 тис.грн.
Місцеві програми профінансовано в сумі 92,4 тис.грн., в тому числі: трудовий архів - 25,0 тис.грн., на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі 20,0 тис.грн., матеріальна допомога на лікування - 30,0 тис.грн., громадській організації ветеранів-6,4 тис.грн..
    Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались.
    Вільні кошти в банках не розміщувались.
   Залишки коштів станом на 01.04.2018р. на котлових рахунках загального фонду  районного бюджету  становлять 7607,9 тис.грн., спеціального фонду - 444,4 тис.грн.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
                    проект       
 
                                                
           
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від  12 квітня  2018 року  №17-19/2018
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2018 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  відповідно до рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 р. № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» розглянувши звернення головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
          
Внести до рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017 року №18-17/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»
(враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 23 від 11.04.2018 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності ) такі зміни:
1.Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету по загальному фонду на загальну суму 62752  гривень, а саме:
 - по ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)) на суму 22400 гривень за рахунок коштів переданих з обласного бюджету;
- по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму  46352 гривень за рахунок коштів переданих до районного бюджету з бюджету Вівсянської сільської ради в сумі 701,0 гривень, відповідно до рішення від 16.03.2018 року №2 «Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2018 рік», з бюджету Зарічанської сільської ради в сумі 24651 гривень,  рішення від 15.03.2018 року №8  «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», з бюджету Юрковецької сільської ради в сумі 15000 гривень,  рішення від 12.03.2018 року №10 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік», з бюджету Гуківської сільської ради 6000 гривень , рішення №12/30/2018 від 5.04.2018 року.
 
2. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету по спеціальному  фонду  за рахунок коштів переданих з обласного бюджету на суму 4471028 гривень в тому числі:
- по ККД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» 274767 гривень;
 - по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 4196261 гривень за рахунок коштів переданих з обласного бюджету.
3. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету на суму 54752 гривень за рахунок коштів переданих, як інша субвенція  та спрямувати:
3.1.Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації по КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 30400 гривень, з них 22400 гривень за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11940 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2620 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15840 гривень, з них  8000 гривень для придбання звукової апаратури в Зарічанську ЗОШ І-ІІІ ступенів, 7840 гривень для придбання корекційних матеріалів для дітей з особливими освітніми проблемами.
 3.2. Головному розпоряднику управлінню соціального захисту населення  по КПКВК МБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2352 гривень на виконання «Районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки» в частині надання пільг з оплати послуг зв'язку, за рахунок коштів переданих, як інша субвенція Вівсянською та Зарічанською сільськими радами.
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді по ТПКВК МБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  в сумі 30000 гривень на виконання «Програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку в Чемеровецькому районі на 2018-2020 роки», переданих як інша субвенція Зарічанською та Юрковецькою сільськими радами.
3.4. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації
6000 гривень по КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання Програми військово-патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до строкової служби в Збройних Силах України, служби за контрактом та у військовому резерві, проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі на 2017-2018 роки - КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не  віднесені до заходів розвитку»  за рахунок іншої субвенції переданої Гуківською сільською радою.
4.Збільшити обсяг видаткової частини  спеціального фонду районного  бюджету на суму 4196261 гривень, за рахунок  іншої субвенції з обласного бюджету та спрямувати:
4.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1800000 гривень
для придбання УЗД- апарату.
4.2. Головному розпоряднику управлінню фінансів районної державної адміністрації - 2396261 гривень по КПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  з них Кутковецькій сільській раді - 942515  гривень та Летавській сільській раді  - 1453746  гривень.
5. Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду районного бюджету на суму
274767 гривень за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  переданої з обласного бюджету та направити головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
      6. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету за рахунок залучення вільного залишку,  що утворився станом на 1 січня 2018 року в сумі 
2515870 гривень  та спрямувати:
        6.1 Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді 
742460 гривень  з них:
    -  по  ТПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
»- 57000 гривень, з них КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 35000 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 22000 гривень;
-    по ТПКВК МБ  0112111 «Первинна медико-санітарна допомога»- 427000 гривень з них по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 7500 гривень по  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 419500 гривень;
- по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 404965 гривень з них КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 48460 гривень, КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 356505 гривень;
-   по ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» -
100000,0 гривень;
     - по ТПКВК МБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
70000 гривень;
6.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації
165000 гривень, з них по МБ 0219800  «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 135000 гривень КПКВК МБ 0210180 КЕКВ 2282 - 30000 гривень.
6.3. Головному розпоряднику управлінню соціального захисту населення
69100 гривень з них по ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 50000 гривень для реалізації Програми надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам на 2017-2018 роки по ТПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» -15100 гривень з них: КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 7600гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3000 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2100 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1550 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 400 гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 450 гривень, ТПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2282 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» -4000 гривень на виконання  районної Програми «Ветеран».
6.4.Головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації
998605 гривень по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 53605 гривень,  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 115000 гривень, КЕКВ 3142 «Реконструкція  та реставрація інших об'єктів» - 830000 гривень.
6.5. Головному розпоряднику управлінню фінансів районної державної адміністрації по ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 
224200 гривень,  з них для фінансування Вівсянської сільської ради для будівництва водопроводу відповідно до поданої ПКД - 150000 гривень для придбання твердопаливного котла Гусятинській сільській раді - 20000 гривень, Чемеровецької селищної ради -54200 гривень.
7. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по спеціальному фонду головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді шляхом зменшення бюджетних призначень по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
сумі 387860 гривень та спрямувати їх по ТПКВК МБ  0112111 «Первинна медико-санітарна допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 387860 гривень для виготовлення ПКД по будівництву Вільховецької АЗПСМ (100000 гривень),  встановлення газових конвекторів у Зарічанській АЗПСМ (за рахунок субвенції переданої Зарічанською сільською радою) та виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та технагляду по Сокиринецькій АЗПСМ -187860 гривень ( за рахунок субвенції Чемеровецької селищної ради).
8. Збільшити видатки районного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції в сумі
894105 гривень та спрямувати головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації по КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
        9. Збільшити видатки районного бюджету за рахунок залишку медичної субвенції  в сумі 43,27 гривень та спрямувати головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді по  ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -
0,18 гривень,   по ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» 43,09 гривень.
      10. Головному розпоряднику управлінню фінансів спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду районного бюджету, який утворився станом на 01 січня 2018 року від надходжень в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва минулих років в сумі
13092 гривень по ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» для бюджету Летавської сільської ради на проведення повторної нормативно-грошової  оцінки землі.
11. Затвердити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 2615110гривень, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції 894105гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду  згідно з додатком 2 до цього рішення.
12. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 2615110 гривень, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції 894105 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету  до  бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
13. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік
14. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Лук'янову Л.В.
 
 
Голова ради                                                                                                                                                                                           С. Павлишина
 
__________________________________________________________________________________________________________________
                    проект       
 
                                                
           
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від  16 лютого  2018 року  №5-18/2018
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2018 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
          
Внести до рішення сесії районної ради від 21 грудня 2017 року №18-17/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» такі зміни:
1.Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету по загальному фонду на загальну суму 302000 гривень, а саме:
 - по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму  72000,0 гривень за рахунок коштів переданих до районного бюджету із бюджету Юрковецької сільської ради в сумі 12000 гривень, відповідно до рішення від 18.01.2018 року №2 «Про уточнення бюджету сільської ради на 2018 рік» та з бюджету Гуківської сільської ради в сумі 60000 гривень,  відповідно рішення від 15.02.2018 року №1-29/2018р  «Про уточнення сільського бюджету на 2018 рік»;
 - по ККД 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року» на суму  230000,0 гривень  за рахунок коштів переданих відповідно до рішення сесії Чемеровецької селищної ради від 16.02.2018р. №2-17/2018 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"
2. Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 474300,0 грн. за рахунок залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2018 року та спрямувати:
2.1 головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді 444300,0 гривень з них:
- по ТПКВК МБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» як частку співфінансування в рамках реалізації проекту Державного фонду регіонального розвитку «Реконструкція стадіону «Товтри» по вул.. Центральній, 50 в смт.Чемерівці, Хмельницької області -389300,0 гривень;
- по ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 30000,0 гривень;
- по ТПКВК МБ 0112111 «Первинна медико-санітарна допомога» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 25000,0 гривень для виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я» та технічної документації на будівлі Вишнівчицької та Кутковецької АЗПСМ;
2.2 головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  по ТПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 - 30000,0 гривень для реалізації заходів «Програми проведення загально районних заходів та урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят у Чемеровецькому районі впродовж 2018 року».
3. Виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді -     290000,0 гривень, в тому числі:
 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017року та спрямувати їх по ТПКВК МБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для реалізації проекту по «Реконструкції ІІ-ІІІ поверхів дитячого корпусу Чемеровецької центральної районної лікарні під травматологічне відділення в смт.Чемерівці вул. Пирогова,1 Хмельницької області» - 230000,0 гривень,
 -  за рахунок коштів іншої субвенції, які передані з бюджету Гуківської сільської ради  на ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 60000,0 гривень
4. Головному розпоряднику управлінню соціального захисту населення  збільшити бюджетні призначення на суму 12000,0 гривень за рахунок коштів іншої субвенції та спрямувати їх на виконання програми «Районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки»  по КПКВК МБ
0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 в частині надання пільг з оплати послуг зв'язку жителям Юрковецької сільської ради.
5. Збільшити профіцит районного бюджету на суму 619300,0 гривень, в тому числі по загальному фонду районного бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду  згідно з додатком 2 до цього рішення.
6. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 619300,0 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
7. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Лук'янову Л.В.
 
 
Голова ради                                                                                                                                                                                           С. Павлишина