Бюджет
 
                                                  
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
 
до проекту наказу управління фінансів Чемеровецької районної державної адміністрації від 26.10.2016 №  7-н/од « Про затвердження Інструкції  з  підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2017 рік за  програмно-цільовим методом»
 
 
1. Обґрунтування необхідності  прийняття акта
З прийняттям цього наказу буде врегульовано питання щодо належної підготовки та подання  бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття наказу є забезпечення належної підготовки головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів на 2017 рік .
3.Правові аспекти
Відповідно до  статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, з метою підготовки пропозицій проекту районного бюджету на 2017 рік.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного наказу не потребує виділення додаткових матеріальних та інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Після прийняття даний наказ буде направлено головним розпорядникам коштів районного бюджету для підготовки бюджетних запитів.
6. Регіональний аспект
Даний наказ не впливає на регіональний розвиток.
6-1. Запобігання дискримінації.
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції.
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект не потребує   громадського  обговорення.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Даний проект не є регуляторним актом.
10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.
 
11. Прогноз результатів
Реалізація даного наказу забезпечить належний бюджетний процес в районі.
 
 
 
Начальник управління фінансів                                                          Т.Прубняк
 
26 жовтня 2016 р.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                                       Проект
 
                                                
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від   28 жовтня  2016 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни
(Враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 8 від 25.10.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності):
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду на суму  2281386 грн., в тому числі :
1.1.За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців на суму  2207924 грн., по :
·    ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1678224 грн.;
·    ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 350000 грн.;
·    ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до місцевого бюджету» - 25000 грн.;
·    ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - 13200 грн.
·    ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 109000 грн.;
·    ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 32500.;
1.2. За рахунок коштів переданих до районного бюджету  із бюджетів сільських рад - 139 900 грн.;
1.3. Зменшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду
ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом« гроші ходять за дитиною»» на суму - 66438 грн.
 
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету і спрямувати кошти для головних розпорядників коштів районного бюджету в сумі 2207924 грн. з них:
2.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді - 714272 грн., а саме:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» - 185122 грн. з них КЕКВ 2111 - 16800 грн., КЕКВ 2120 - 3600 грн., КЕКВ 2210 - 25000 грн. КЕКВ 2240  - 41000 КЕКВ 2274  - 80000 грн. КЕКВ 3110- 18722 грн.;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» - 231000 грн. з них КЕКВ 2220 - 3000 грн., КЕКВ 3110 - 228000 грн.;
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 250000 грн. з них КЕКВ 2210 - 122000 грн., КЕКВ 2240  - 30000 грн., КЕКВ 2273 - 42000 грн. КЕКВ 3110 - 56000 грн.;
-  КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 - 18150 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 30000 грн.;
2.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації - 265601 грн., а саме:
- КТКВК 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування КЕКВ 2210 - 10000 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 64100 грн. на виконання районної програми  «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» для досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 15000 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 3220 - 86101 грн. на реалізацію проекту «Газопостачання тепло генераторної в приміщені Чемеровецького районного лабораторного відділення по вул. Поповича,2, смт.Чемерівці Хмельницької області» ДУ «ХОЛЦМОЗУ;
- КТКВК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 - 10400 грн.;
 -КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 - 80000 грн.;
2.3. Головному розпоряднику Управлінню фінансів районної державної адміністрації -  612500 грн.:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 фінансування іншої субвенції Андріївській сільській раді - 49500 грн., Шидловецькій сільській раді - 100000 грн., Вільховецькій сільській раді - 70000 грн., Кутковецькій сільській раді - 50000 грн., Бережанській сільській раді - 135000 грн., Вишнівчицькій сільській раді - 80000 грн. Жабинецькій сільській раді - 30000 грн., Гуківській сільській раді - 30000 грн. та Чемеровецькій селищній раді - 68000 грн.;
2.4. Головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення -  229850 грн.:
- КТКВК 091206 - 16350 грн. з яких КЕКВ 2210 - 15000 грн., КЕКВ 2240  - 1350 грн.;
- КТКВК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб» КЕКВ 2730 - 13500 грн. на виконання районної комплексної програми «Соціального захисту населення на 2016-2020 роки»;
- КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 200000 грн. з них на КЕКВ 2730  - 196900 грн. КЕКВ 2240  - 3100 грн. на виконання районної програми «Надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2016 рік»;
2.5. Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 285701 грн., з них:
- КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» - 280543 - грн. з яких  КЕКВ 2210 - 148266 грн., КЕКВ 2240  - 41277 грн.; КЕКВ 2275  - 50000 грн.;КЕКВ 3110- 41000 грн.;
- КТКВК 070802 «Методична робота» КЕКВ 2272  -  98 грн.;
- КТКВК 070804 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2272 -  196 грн.;
- КТКВК 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» КЕКВ 2272 -  82 гривні ;
- КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» КЕКВ 2282 -  3582 грн.;
- КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2250 - 1200 грн.
2.6. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА-100000 грн., з них:
- КТКВК 110204 «Будинки культури» -  80000 грн. з яких КЕКВ 2210  - 20000 грн., КЕКВ 3110- 60000 грн.;
- КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 2210 - 20000 грн.;
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок коштів переданих із сільських бюджетів районному бюджету у вигляді іншої субвенції загального фонду, збільшити бюджетні призначення на суму - 139 900 грн., а саме:
3.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 - 80000 грн.;
3.2. Відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації, як головному розпоряднику, збільшити бюджетні призначення КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210  - 39 900 грн.;
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді збільшити бюджетні призначення для КТКВК 080800  «Центру первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2210  - 20000 грн..
4. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду, за рахунок зменшення доходів, головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення по КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» КЕКВ 2730  - 66438грн.   
5. Перерозподілити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно їх звернень.
6. Затвердити  профіцит районного бюджету в сумі 4669173 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
7. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі  4669173 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
8. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
9. В пункті 1 цифри «209088719», «205204555», «3884164», замінити на «237768083», «233075019», «4693064», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994088», «176089924», «3904164» замінити на «
243429306,86», «234067069,86», «9362237»   відповідно (додаток 3).
10. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-5 даного рішення додатки 1,2,3,5,6,7 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік», рішення сесії районної ради від 04.03.2016 року № 5-4/2016, рішення сесії районної ради від 15.04.2016 року № 3-5/2016, рішення сесії районної ради від 10.06.2016 року № 1-6/2016 , розпорядження райдержадміністрації від 07.07.2016 року № 209/2016-р., рішення сесії районної ради від 18.08.2016 року № 10-7/2016, розпорядження райдержадміністрації від 23.09.2016 року № 283/2016-р. та розпорядження райдержадміністрації від 10.10.2016 року № 304/2016-р викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 цього рішення.
11.  Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________                                          
Пояснювальна записка
до  рішення  сесії сьомого скликання  районної ради від 28 жовтня 2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік»
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»,  вносяться  зміни до районного бюджету на 2016 рік. Враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 8 від 25.10.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності:
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду на суму  2281386 гривень, в тому числі :
1.1.За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців на суму  2207924 гривень, по :
·    ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1678 224  гривень;
·    ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 350000 гривень;
·    ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до місцевого бюджету» - 25000 гривень;
·    ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - 13200 гривень
·    ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 109000 гривень;
·    ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 32500 гривень;
1.2. За рахунок коштів переданих до районного бюджету  із бюджетів сільських рад - 139 900 гривень;
1.3. Зменшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду
ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом« гроші ходять за дитиною»» на суму - 66438 гривень.
 
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету і спрямувати кошти для головних розпорядників коштів районного бюджету в сумі
2207924 гривень з них:
2.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді - 714272
гривень, а саме:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» - 185122
гривень з них КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 16800 гривень, КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 3600 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 гривень для придбання автозапчастин та комплекту зимових шин, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41000 гривень проведення робіт по ремонту електрощитової та оргтехніки, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 80000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 18722 гривень на придбання двох ноутбуків;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» - 231000 гривень з них КЕКВ 2220 «Придбання медикаментів» - 3000 гривень для придбання 20 вакцин для медичних працівників, які контактують з хворими пацієнтами, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 228000 гривень на придбання апарату коагулометра, автоклава та стельового операційного світильника;
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 250000 гривень з них КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 122000 гривень на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30000 гривень на оплату за поточний ремонт автомобіля, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 42000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 56000 гривень на придбання сумок-укладок;
-  КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 18150 гривень на реконструкцію газової мережі з встановленням газових конвекторів в кабінетах ФАПу с.Гусятин;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 30000 гривень на виконання програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі Хмельницької області на 2016-2020 роки “.
 
 
2.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації - 265601
гривень, а саме:
- КТКВ 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 64100 гривень на виконання районної програми  «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» для досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»- 15000 гривень на виконання районної комплексної програми «Соціального захисту населення на 2016-2020 роки» для придбання перфорованого паперу;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 86101 гривень на виконання районної комплексної програми «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» на реалізацію проекту «Газопостачання тепло генераторної в приміщені Чемеровецького районного лабораторного відділення по вул. Поповича,2, смт.Чемерівці Хмельницької області» ДУ «ХОЛЦМОЗУ;
- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКв 2282 - 10400 гривень на виконання програми військово-патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до служби в Збройних Силах України та проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі на 2015-2016 роки;
- КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 80000 гривень на реалізацію районної програми «Ремонту та утримання автомобільних доріг  загального користування  державного та місцевого  значення Чемеровецького району на 2016 рік»;
 
 
2.3. Головному розпоряднику Управлінню фінансів районної державної адміністрації -  612500
гривень:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 фінансування іншої субвенції для виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва водозабірних свердловин у селі Андріївка - 49500 гривень,  Шидловецькій сільській раді - 100000 гривень, Вільховецькій сільській раді - 70000 гривень, Кутковецькій сільській раді - 50000 гривень, Бережанській сільській раді - 135000 гривень, Вишнівчицькій сільській раді - 80000 гривень, Жабинецькій сільській раді - 30000 гривень, Гуківській сільській раді - 30000 гривень та Чемеровецькій селищній раді - 68000 гривень на придбання засувок та проведення вуличного освітлення;
 
2.4. Головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення -  229850 гривень:
- КТКВК 091206 - 16350 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 15000 гривень на придбання обігрівачів, праски та електрочайника, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1350 гривень для проведення змін до положення та ремонту комп'ютерної техніки;
- КТКВК 090203 «
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 13500 гривень на виконання районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки ;
- КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 200000 гривень з них на КЕКВ 2730 «
Інші виплати населенню» - 196900 гривень КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3100 гривень на виконання районної програми надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2016 рік;
 
2.5. Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 285701 гривень, з них:
- КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» - 280543 гривень з яких  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
- 148266 гривень для придбання автозапчастин, шин та акумуляторів до шкільних автобусів а також для придбання будівельних матеріалів Жердянській ЗОШ І-ІІІст. та парт; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41277 гривень за використання послуг по наданню ліцензій для програмного забезпечення «Курс» 32-м, за поточний ремонт автобуса та за підвіз учнів, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 50000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 41000 гривень на придбання електроплит для Красноставської ЗОШ І-ІІІст. та Кутковецької ЗОШ І-ІІст.;
- КТКВК 070802 «Методична робота» -  98 гривень КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 070804 «Централізована бухгалтерія» -  196 гривень КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» -  82 гривні КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» -  3582 гривень КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для забезпечення поїздок на змагання;
- КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1200 гривень;
 
2.6. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА-100000 гривень:
- КТКВК 110204 «Будинки культури» -  80000 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 60000 гривень на придбання сценічних костюмів;
- КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання» - 20000 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень для забезпечення якісної роботи художньої школи, придбання канцелярського приладдя;
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок коштів переданих із сільських бюджетів районному бюджету у вигляді іншої субвенції загального фонду, збільшити бюджетні призначення на суму - 139900 гривень, а саме:
 
3.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 80000 гривень на реалізацію районної програми «Ремонту та утримання автомобільних доріг  загального користування  державного та місцевого  значення Чемеровецького району на 2016 рік»;
 
3.2. Головному розпоряднику, відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації збільшити бюджетні призначення КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 39 900 гривень з яких 12000 гривень для Степанівської ЗОШ І-ІІ ст. на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту школи, 22000 гривень для Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. на придбання меблів та 5900 гривень для Бережанської ЗОШ І-ІІ ст. на придбання пластикових вікон (за рахунок коштів переданих із Степанівського, Кугаєвецького та Бережанського сільських бюджетів);
 
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді збільшити бюджетні призначення для КТКВК 080800  «Центру первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень для Теремковецького ФАПу на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту (за рахунок коштів переданих із Юрковецького сільського бюджету)
 
4. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду за рахунок зменшення доходів головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення по КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» КЕКВ 2730«Інші виплати населенню»  - 66438 гривень.   
    
  5. Перерозподілити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно їх звернень:
5.1. Головному  розпоряднику Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування»  зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 12900 гривень та КЕКВ 2250 «оплата відряджень» - 1000 гривень і збільшити бюджетні призначення КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 12900 гривень та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000 гривень. По спеціальному фонду бюджету КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити бюджетні призначення по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 36000 гривень і збільшити  бюджетні призначення КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 11000 гривень на придбання ноутбука та на загальний фонд КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25000 гривень для оплати послуг за поточний ремонт приміщення;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» за рахунок коштів медичної субвенції зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 15500 гривень і збільшити по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15500 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 25000 гривень та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 27815 гривень і збільшити по КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52815 гривень для придбання комплектуючих до опалювальних приладів та проведенням ремонтних робіт систем опалення та водопостачання;
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити бюджетні призначення по проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 17373 гривень та збільшити КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 17373 гривень на реконструкцію газової мережі з встановленням газових конвекторів в кабінетах ФАПу с.Почапенці;
 
5.2. Головному  розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації:
- КТКВ 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 40000 гривень та збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 25000 гривень та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15000 гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту;
- КТКВК 250404 зменшити бюджетні призначення по КЕКв 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на виконання районної програми «Забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на  2016-2017  роки» в сумі 100000 гривень та збільшити бюджетні призначення КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 100000 гривень на виконання районної програми «Забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на  2016-2017  роки»;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - внести зміни в частині отримувача коштів замінити «Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області» на Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області (для Чемеровецького ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області);
 
5.3. Головному  розпоряднику відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 17275 гривень, КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 47250 гривень, КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000 гривень; за рахунок коштів державного бюджету зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -  9312 гривень;
 Збільшити бюджетні призначення за рахунок коштів місцевого бюджету  КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -17275 гривень. КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 47250 гривень. КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 1000 гривень; за рахунок коштів державного бюджету збільшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9312 гривень.
 
5.4. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА зменшити бюджетні призначення  по КТКВК 110201 КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»    -118591 гривень; КТКВ 110202 «Музей»  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 5240 гривень; КТКВ 110204 «Будинки культури» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 13188 гривень;  КТКВ 110205 «Інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 131795 гривень та
збільшити бюджетні призначення КТКВК 110201 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі - 10000гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»   - 2200 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 29410 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1200 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 65781 гривень та КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 10000 гривень; КТКВ 110202 «Музей» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5240 гривень; КТКВ 110204 «Будинки культури» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11188 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2000 гривень; КТКВ 110205 «Інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3000 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 67332 гривень та КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 41463 гривень.
 
    
Начальник  управління                                                                                                                                                              Т.Прубняк
_________________________________________________________________________________________________________________
 
проект
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме  скликання
_________________________________________________________________________________________________________________
Рішення
від   жовтня  2016 року №  
смт. Чемерівці
 
    
       
Про виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2016 року
       
Керуючись п.17 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, района рада вирішила:  
               
1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету  за  9 місяців 2016 року по доходах в сумі
163047122 гривень та видатках 156822 457  грн. (додаток №1).
 
2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету  за  9 місяців 2016 року по доходах в сумі
6693392 гривень та видатках  9007756 грн. ( додаток №2).
 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника голови  районної ради  та постійну  комісію  з  питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності.
 
 
 
 
 Голова районної ради                                                                                                                                            С.Павлишина
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
    Інформація
 про  виконання  районного  бюджету 
за 9 місяців 2016 року
 
ДОХОДИ
 
Загальна характеристика виконання бюджету району
 
За січень - вресень 2016 року до бюджету району з різних джерел надійшло 202187,2 тис.грн. при плані 188376,3 тис.грн. або 107,3%, в тому числі до загального фонду - 194062,6 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 45268,5 тис.грн.  при плані 34922,6 тис.грн. або 129,6% і дотацій та субвенції з вищестоящих бюджетів 148794,1 тис.грн. (99,9%).
Найбільшу питому вагу в надходженнях до загального фонду становить:
·    податок з доходів фізичних 57,9%, надходження становлять 26202,3 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 126,9%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 60,5%, (найкрупніші платники: ТОВ «Оболонь-Агро»-3456,9тис.грн., ТОВ «Волочиськ-Агро»-3031,0тис.грн., ПАТ «Оболонь»-2738,1тис.грн., Відділ освіти молоді та спорту-1749,8тис.грн., ТОВ «Промінь-Галичина»-2066,7тис.грн., ЦРЛ- 1425,9тис.грн., ДП «Закупненський кар»єр»-760,2тис.грн., Чемеровецький медичний коледж-696,0тис.грн.,РЕМ-402,5тис.грн);
·    податок на майно 16,7%, сума надходжень - 7572,5 тис.грн., відсоток виконання до планових показників - 130,7% ( найкрупніші платники по орендній платі за землю: ТОВ «Оболонь-Агро»-1199,8 тис.грн., ПАТ «Оболонь»-958,8 тис.грн., ПП «Кочубіївське»-302,4 тис.грн., ПП «Аграрна-компанія 2004»-231,3 тис.грн., СГК «Летава»-136,0 тис.грн.;
·    єдиний податок - 15,6%, надійшло до бюджету - 7075,3 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання становить 141,8% ( найбільші платники по єдиному податку 4 групи: ТОВ «Оболонь-Агро»-1177,8 тис.грн.,  СГК «Летава»-794,5 тис.грн., ТОВ «Енселко-Агро»-338,7тис.грн., ПП «Аграрна-компанія 2004»-258,7 тис.грн., ПП «Україна-Агро 2С»-258,6 тис.грн., ТОВ «Волочиськ Агро» - 256,9 тис.грн., ТОВ «Промінь-Галичина»-176,4тис.грн.,);
·    інші надходження становлять 9,8%, надійшло до бюджету 4436,3 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району всього надійшло 8124,6 тис.грн., в тому числі власні надходження - 7315,7 тис.грн., складає 196,0 відсотка (+3583,2тис.грн) до бюджетних призначень звітного періоду поточного року за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 6819,2 тис.грн. що становить 190,7% за рахунок збільшення надходжень благодійних внесків.
Із 35 рад базового рівня виконали бюджетні призначення усі сільські та селищні ради  що становить 100 відсотків.
 
Характеристика виконання районного бюджету
                                                           
Січень-вересень 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування між бюджетних трансфертів  в сумі 26687,7тис.грн., що становить 127,6% до обсягів, затверджених планових показників на відповідний період 2016 року, спеціального фонду 5884,5 тис.грн., або 202,0 відсотків до планових показників.
Основну частину доходів, що надійшли до районного бюджету, становить  податок з доходів фізичних осіб - 98,2 відсотка, надійшло 26202,3тис.грн. при плані 20645,3тис.грн або 126,9 відсотка. Темп росту до відповідного періоду минулого 2015 року складає 160,5 відсотків або на 9872,8тис.грн. більше. 
Надходження податку на прибуток від підприємств та фінансових установ комунальної власності склали 345,9 тис.грн., частина чистого прибутку (доходу ) комунальних унітарних підприємств та їх обґєднань, що вилучається до бюджету - 51,4 тис.грн.
До спеціального фонду дохідної частини районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 26687,7 тис.грн., що становить 127,6% до планових призначень на січень - вересень поточного року.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального та спеціального фондів на загальну суму 149603,0тис.грн. або 99,9%, в тому числі
дотацій - 6084,0 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2016року, субвенцій - 143519,0 тис.грн.,  або 99,9%.
 
 
ВИДАТКИ
 
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-вересень 2016 року складають 165830,2 тис.грн., що становить 99,7 % від  затверджених  видатків  по районному бюджету за 9 місяців  2016 року  в  сумі   166266,4 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 156822,5 тис.грн. (96,6% від бюджетних     призначень на 9 місяців  2016 року);
- видатки  спеціального  фонду - 9007,7 тис. грн. (76,6 % від бюджетних призначень на 9 місяців  2016 року);
             В розрізі  економічної  класифікації   проведені   видатки   розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 36,3 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,97 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 3,6 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії 59,1 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 9 місяців 2016 року  склали - 728,3 тис. грн., при уточненому плані - 956,3 тис.грн., що дало можливість стовідсотково забезпечити потребу на функціонування установи.  
Установи освіти профінансовано в сумі 39718,1 тис. грн., при уточненому плані - 42044,7 тис. грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 34151,4 тис. грн., що становить 86,0 відсотків, використаних коштів на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат по енергоносіях склали  3180,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 3887,3 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 706,8 тис. грн.).
          На харчування учнів витрачено - 675,9 тис.грн. при уточненому плані 740,7 тис. грн., частка яких в структурі складає 1,7 відсоток. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 5 гривень 72 копійки.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 20932,5 тис.грн..
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 17105,6 тис.грн. або 81,7 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1861,9 тис.грн.. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 825,9 тис.грн. або 3,9 відсотки.
  На культуру та мистецтво спрямовано  3013,6 тис. грн, при планових призначеннях  - 3171,9 тис.грн.,  в тому числі: на оплату праці працівників районних закладів культури  1782,5 тис. грн., що складає 81,8 відсотки, використаних коштів, на проплату за енергоносії  393,3 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 459,5 грн. В структурі  видатків  розрахунки за енергоносії склали  15,3 відсотки.
Фізична  культура і спорт профінансовано в розмірі 569,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях 579,9 тис. грн. .
  
Видатки на соціальний захист  склали 2630,0 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 2157,4 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  258,1 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 214,5 тис.грн..
Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за січень-вересень 2016 року склали в сумі 75842,7тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 33198,7 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 40845,1 тис.грн.;
-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1215,5 тис.грн.;
-  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -583,4тис.грн.
Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення за 9 місяців 2016 р. по загальному фонду складає в сумі 20951,8тис.грн., в тому числі:
-    на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, в зв'язку з недофінансуванням районного бюджету централізованих розрахунків по житлово-комунальних послугах з пільг та субсидій -19443,5 тис.грн. ;
-    на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого заборгованість виникла по причині недопоступлення коштів з державного бюджету-1508,3тис.грн..
             Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  за  січень-вересень 2016 рік склали в сумі 289,9 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -34,4 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 19,0 тис. грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту -36,5тис.грн., встановлення телефонів інвалідам I та II груп -0,1тис.грн.;  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 199,9тис.грн.       
Місцеві програми профінансовано в сумі 173,2 тис.грн., в тому числі: кінематографія - 14,9 тис.грн., періодичні видання - 52,5 тис.грн.. на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі  105,8 тис.грн..
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались. Загальна сума кредиту індивідуальним сільським забудовникам по КФК 250911 КЕКВ  4113 заплановано 20,0 тис.грн. кошти не повертались та не проводилось фінансування, вільні кошти в банках не розміщувались.
      
Видатки  з місцевого  бюджету за 9 місяців 2016 року по спеціальному фонду склали  9007,7 тис.грн. при уточненому плані  11765,6 тис.грн.; з них на капітальні видатки використано 5090,0 тис.грн., в тому числі використано відділом освіти - 2268,1 тис.грн., охороною здоров»я - 1689,4 тис.грн..
  Залишки коштів станом на 01.10.2016р. на котлових рахунках становлять:
-    загального фонду  районного бюджету 7678,9 тис.грн.;
    Залишки коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду розпорядників коштів складають    299,4 тис.грн.:
          -  платні послуги    135,8 тис.грн.
          -  інші джерела власних надходжень  58,2
 тис.грн.
 
 
Начальник управління фінансів                                                                                        Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                                         
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від 04 березня  2016 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни:
1.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 624 907,86 гривень в тому числі:
 
- за рахунок 
залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по освітній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 77703,45 гривні;
- за рахунок 
залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 81141,41 гривня;
- за рахунок
залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року на суму 466 063 гривень виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді:
- на КТКВК 150101 розпорядник  районна рада КЕКв 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів»  кошти в сумі 113075 гривень, як частку співфінансування робіт по реалізації проекту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області»;
- КТКВК 080101 розпорядник Центральна районна лікарня -268 115 гривень із яких на КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 22 625 гривень КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 123 635 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 120 000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 1 855 гривень;
- розпорядник Центр ПМСД - 84873 гривні на КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» -  57 973 гривень, для завершення проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області» та КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги»  КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 26 900 гривень, для встановлення ГБО на 3 автомобілі, які здійснюють  перевезення хворих на процедуру гемодіалізу в м,Камянець-Подільський тричі на тиждень, що дасть змогу економно витрачати бюджетні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.
2. Збільшити  профіцит районного бюджету на суму 171 048 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 191 048 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму  171048 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
4. Затвердити додаток 7 «Перелік об'єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» у сумі 171048 гривень.
5. Перерозподілити призначення головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідно до їх звернень.
6. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
7. В пункті 1 цифри «179994 088» , «176109 924», «3884 164», замінити на «209088 719», «205204 555», «3884 164», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994 088», «176089 924», «3904 164» замінити на «209713 626,86», «205611 514,86», «4102 112»   відповідно (додаток 3).
8. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-4 даного рішення додатки 1,2,3,5,6 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»  викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 цього рішення.
9. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Пояснювальна записка
до  рішення  сесії сьомого скликання  районної ради від 04 березня 2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік»
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»,  вносяться  зміни до районного бюджету на 2016 рік.
 
1.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 
624 907,86  гривні в тому числі:
1.1. За рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по освітній субвенції з Державного бюджету районному бюджету на суму 77 703,45 гривня, спрямувати залишок освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації на КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» а саме:
- КЕКв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 72797гривень для придбання вапна та будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту загальноосвітніх навчальних закладів до початку 2016-2017н.р.;
- КЕКв 2800 «інші поточні видатки» в сумі 4906,45 гривень для сплати екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря  забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення «котельнями загальноосвітніх навчальних закладів».
1.2. За рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 81141,41 гривня, спрямувати залишок медичної субвенції Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 70956,72 гривень із яких на КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 67956,72гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 3 000 гривень;
 - КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» КЕКв 2240 «оплата послуг «крім комунальних» в сумі - 10184,69 гривень, для повірки медичного обладнання, поточного ремонту комп'ютерної техніки, навчання з охорони праці.
1.3. За рахунок  залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року на суму 466 063 гривень, виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» -268 115 гривень із яких на КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 22 625 гривень КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 123 635 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії    » - 120 000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 1 855 гривень;
- на КТКВК 150101 «розпорядник районна рада» КЕКв 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів»  кошти в сумі 113075 гривень, як частку співфінансування робіт по реалізації проекту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області»;
- розпорядник Центр ПМСД КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» -  57 973 гривень, для завершення проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області»;
- розпорядник Центр ПМСД КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги»  КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 26 900 гривень, для встановлення ГБО на 3 автомобілі, які здійснюють  перевезення хворих на процедуру гемодіалізу в м,Камянець-Подільський тричі на тиждень, що дасть змогу економно витрачати бюджетні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.
 
2.  Перерозподілити бюджетні призначення головних розпорядників коштів:
2.1. Відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації «за рахунок освітньої субвенції» КТКВК 070201»Загальноосвітні школи» перемістити кошти з КЕКв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 72797грн. на КЕКв 2111 «заробітна плата» в сумі  59700грн. та КЕКв 2120 «нарахування на оплату праці» в сумі 13097грн;
2.2. Чемеровецькій районній раді «розпорядник Центр ПМСД» відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджетузменшити бюджетні призначення по медичній субвенції з державного бюджету  КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних «регіональних» програм» на 8969 874 гривень та збільшити КЕКв 2111 «Заробітна плата» - 6118339 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1346035 гривень, КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300000 гривень, КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 200000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 100000 гривень, КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 95700 гривень, КЕКв 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2600 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 140500 гривень, КЕКв 2274 «Оплата природного газу»  - 549200 гривень, КЕКв     2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 15000 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 100000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 2500 гривень; зменшити бюджетні призначення по коштах місцевого бюджету  КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних «регіональних» програм» на 1560 000 гривень та збільшити КЕКв 2111 «Заробітна плата» - 1003 822 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на оплату праці» - 220 452 гривень, КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 777 гривень, КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 110000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 162 гривень, КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 15 246 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 33702 гривень, КЕКв 2274 «Оплата природного газу»  - 68 993 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 105 816 гривень.
    
Начальник  управління                                                  Т.Прубняк
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
ВИСНОВОК
 
Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України  управління  фінансів Чемеровецької райдержадміністрації повідомляє, що  обсяг вільного  залишку  бюджетних коштів районного бюджету  станом на 01.01.2016 року складає по загальному  фонду - 5995429,26 грн., по освітній субвенції з державного бюджету районному бюджету - 77703,45грн, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету - 81141,41 грн. По спеціальному фонду  бюджету розвитку  залишок коштів становить - 2 193,62 грн.
    
Начальник  управління фінансів                                       Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018