Установи соціальної сфери
 
Територіальний центр соціального обслуговування Чемеровецької РДА
 
Директор: Швидкий Анатолій Миколайович
тел.: 9-13-78
 
У територіальному центрі працюють:
-   80 штатних працівників.
На обслуговуванні в територіальному центрі знаходиться 1970 осіб, в тому числі:
-   в відділенні соціальної допомоги вдома - 942 чол.
-   в відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги - 529 чол;
-   в відділенні соціально - побутової адаптації - 499 чол.
 
Основними функціональними обов'язками є:
-   виявлення громадян похилого віку , інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності , але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнанні такими в порядку, затвердженому МОЗ;
-   громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення , нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
-   забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
-   установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, що обслуговуються.
 
 
 
Чемеровецький районний Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів Чемеровецької РДА  Хмельницької області
 
Керівник закладу:  Павлова Юлія Юріївна
тел.: 9-24-30
Склад колективу:
-    6 основних спеціалістів
-    3 сумісника
Кількість дітей- інвалідів  8
Основний  вид діяльності Чемеровецького районного Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів пов'язаний з наданням соціальної допомоги без забезпечення проживання, а також здійснення заходів спрямованих на коригування порушень розвитку дитини - інваліда, навчання дитини основним побутовим і соціальним навичкам, розвитик здібностей дитини, та створення передумов для інтеграції дитини всуспільстві.
 
 
 
Голенищівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 
Директор: Степаник Антоніна Станіславівна
тел: 9-50-41
 
У школі працює:
- 40 вчителів;
- 24 особи технічного персоналу;
 
Всього на утриманні у школі 76 дітей, з них:
-    54 - діти-сироти, діти позбавленні батьківського піклування;
-    22 - діти за заявами батьків.
 
Основними функціональними обов'язками школи-інтернат є:
- навчання дітей з вадами розумового розвитку, які залишились без батьківського піклування.
- утримання, виховання, розумовий та фізичний розвиток дітей, підготовка до самостійного життя в суспільстві.
 
 
 
Черчецький будинок-інтернат для громадян похилого віку
 
Директор: Сюзанський Володимир Олексійович
тел: 9-65-33
 
У будинку-інтернаті працює:
-   41 штатний працівник.
 
Кількість людей похилого віку - 74
 
Основними функціональними обов'язками будинку-інтернату є:
- забезпечення підопічних соціально-побутовим та медичним обслуговуванням;
- забезпечення людей похилого віку раціональним харчуванням, одягом та взуттям;
- забезпечення умов, що сприяють адаптації громадян похилого віку у новому середовищі.
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2012