З В Е Р Н Е Н Н Я   Г Р О М А Д Я Н
 
 
 
 
 
Аналіз
       письмових звернень громадян до Чемеровецької РДА
станом на 01.11.2018 року
 
                          
п/п
 Назва  сільської ради
 Письмові звернення
 В тому числі, звернення на матеріальну допомогу
 1.
 Вільховецька
 15
 9
 2.
 Вівсянська
 20
 1
 3.
 Вишнівчицька
 25
 13
 4.
 Голенищівська
 9
 7
 5.
 Гусятинська
 7
 1
 6.
 Гуківська
 12
 4
 7.
 Зарічанська
 6
 3
 8.
 Івахновецька
 5
 3
 9.
 Кутковецька
 14
 3
 10.
 Летавська
 18
 9
 11.
 Циківська
 6
 1
 12.
 Юрковецька
 20
 9
 13.
 Чемеровецька
 179
 47
 14.
 Закупненська
 16
 8
 --
 іногородні
 18
 -
 
 
Всього                                                                                     370                                           118                    
 
 ____________________________________________________________________________________________
 
      Робота із зверненнями громадян районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування станом на 01.11.2018 року зосереджувалася на неухильному дотриманні вимог ст. 40 Конституції України, п.3, ч.1, ст.25 та  ст. 38 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, п. «б» ч.2 ст. 38  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, підзаконних нормативно-правових актів та документів.
    При роботі зі зверненнями в апараті адміністрації не допускалися випадки безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, а на заяви, скарги, усім заявникам надавалися роз'яснення щодо порядку оскарження прийнятих рішень. За звітний період не виявлено фактів порушення термінів розгляду звернень.
    Відповідно до п. 6 Указу, чотири рази на місяць проводяться виїзні прийоми громадян, з них двічі головою райдержадміністрації. За звітний період розглянуто 68 звернень на виїзних прийомах громадян.
   Відповідно до положення п. 3 Указу, та розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2008 року за № 123 «Про утворення районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян» з початку 2018 року проведено 9 засідань даної комісії.
   Відповідно до графіка перевірок додержання законодавства про звернення громадян загальним відділом апарату райдержадміністрації з початку року проведено 20 перевірок стану роботи та організацію контролю за розглядом звернень громадян в структурних підрозділах та 23 у виконкомах сільських та селищних рад, а також отримано 10 доповідей структурних підрозділів про стан роботи із зверненнями громадян.
    Питання про стан роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації в лютому 2018 року розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації, за підсумками якого прийнято розпорядження голови адміністрації.
   З початку року райдержадміністрацією розглянуто 527 звернень громадян (з них: письмових звернень - 370, на особистому прийомі прийнято 80 осіб, на виїзному прийомі - 77 звернень), що на 17,1 відсотка більше ніж за відповідний період 2017 року. Повторних звернень не надходило. Надайшло 8 колективних звернень. Всього звернулось 795 осіб.
   Кількість звернень одержаних райдержадміністрацією від органів влади вищого рівня  становила 228 звернень (43,2 відсотка від загальної кількості звернень), з них: із облдержадміністрації - 5, Кабінету Міністрів України (урядовий контактний центр) - 219, Адміністрації Президента України - 2, Верховної Ради України - 2.
    Найчастіше громадян району, які звертаються безпосередньо до райдержадміністрації турбують питання соціального захисту - 64,8 відсотка від усіх питань, що порушувалися. На другому місці - 14,4 відсотка питання комунального та дорожнього господарства, 9,1 відсотка - питання сільського господарства та земельних відносин.
Звіт
про звернення громадян, що надійшли до Чемеровецької районної державної адміністрації станом на 01.10.2018 року
 
№ з/п
Найменування органів виконавчої влади та місцевого
самоврядувня
Кількість звернень, що надійшли поштою
Кількість звернень, отриманих на особистому прийомі
Кількість усіх звернень
Із них:
 
Кількість    громадян, які звернулися
повторних
колективних
від  учасників бойових дій, вдів загиблих на фронті
від членів багато-дітних сімей, одиноких матерів
від ветеранів праці, пенсіонерів, інвалідів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Районна державна адміністрація
370
157
527
-
8
19
46
94
795
 
№ з/п
Кількість питань, порушених у зверненнях громадян
У тому числі питання:
промислової політики
аграрної політики та земельних відносин
екології тв природних ресурсів
транспорту і зв'язку
економічної, цінової політики, підприємництва
житлової політики
комунального та дорожнього господарства, благоустрою
культури та культурної спадщини
 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
527
-
48
6
8
1
4
76
-
 
№ з/п
У тому числі питання (продовження):
охорони здоров'я
освіти, науки
сім'ї, дітей, молоді та спорту
праці і заробітної плати
соціального захисту
забезпечення законності та охорони правопорядку
роботи місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування
інші
питання
 
21
22
23
24
25
26
27
28
1
7
4
4
1
342
-
2
24
 
Аналіз
 звернень громадян Чемеровецького району
за січень-жовтень 2018 року
 

п/п
 Звернення
 
 адресувалися
 2017 р.
 2018 р.
 +/- до 2017 р.
 % до 2017 р.
 1.
 РДА: всього
Письмові
В т.ч. на матеріальну допомогу
На особистому прийомі
На виїзному прийомі
               299
137
129
73
89
                299
142
118
80
77
                  -
+5
-11
+7
-12
              100,0
103,6
91,4
109,5
86,5
 2.
 ОДА : всього
Письмові
В т.ч. на матеріальну допомогу
                 5
5
1
                 5
5
-
                  -
-
-1
              100,0
100,0
-
 3.
 Президенту України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів
                 1
                 2
                143
                  2
2
219
                +1
-
+76
               200,0
100,0
153,1
 4.
 Разом
                 450
 527
 +77
 117,1
 5.
 Колективні звернення
 2
 8
 +6
 400,0
 6.
 Повторні звернення
 -
 -
 -
 -
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2018