З В Е Р Н Е Н Н Я   Г Р О М А Д Я Н
 
 
 
 
 
 
Аналіз
       письмових звернень громадян до Чемеровецької РДА станом на 01.04.2017 р.
                          
п/п
 Назва  сільської ради
 Письмові звернення (різне)
 Звернення по матеріальну допомогу
 Разом
 1
 Вільховецька
 3
 
 2
 2
 Вівсянська
 2
 
 1
 3
 Вишнівчицька
 
 3
 1
 4
 Голенищівська
 
 
 
 5
 Гусятинська
 3
 
 2
 6
 Гуківська ОТГ
 7
 
 3
 7
 Зарічанська
 3
 
 1
 8
 Івахновецька
 1
 
 1
 9
 Кутковецька
 4
 
 2
 10
 Летавська
 1
 
 
 11
 Циківська
 3
 
 2
 12
 Юрковецька
 5
 1
 2
 13
 Чемеровецька ОТГ
 40
 9
 20
 14
 Закупненська
 1
 
 
 --
 іногородні
 4
 
 1
  Всього                                                                                                77                                           13                                               90
 
    Робота із зверненнями громадян районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування станом на 01.04.2017 року зосереджувалася на неухильному дотриманні вимог ст. 40 Конституції України, п.3, ч.1, ст.25 та  ст. 38 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, п. «б» ч.2 ст. 38  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, підзаконних нормативно-правових актів та документів.
    При роботі зі зверненнями в апараті адміністрації не допускалися випадки безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, а на заяви, скарги, усім заявникам надавалися роз'яснення щодо порядку оскарження прийнятих рішень. За звітний період не виявлено фактів порушення термінів розгляду звернень.
    В районі функціонують гаряча лінія „Запитай у влади”. У 2017 році проведено 11 «гарячих» телефонних ліній. В районній газеті „Нове життя” постійно інформується населення про проведення гарячої лінії головою адміністрації та його заступниками, а також посадовими особами структурних підрозділів.
    Відповідно до п. 6 Указу, шість разів на місяць проводяться виїзні прийоми громадян з головою райдержадміністрації та заступниками. За звітний період розглянуто 22 звернення на виїзних прийомах громадян.
    Відповідно до положення п. 3 Указу, та розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2008 року за № 123 „Про утворення районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян» за звітний період проведено 4 засідання даної комісії.
   Питання про стан роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування розглянуто в лютому 2017 року на засіданні колегії райдержадміністрації, де було прийнято відповідні рішення.
   Відповідно до графіка перевірок додержання законодавства про звернення громадян загальним відділом апарату райдержадміністрації з початку року проведено 4 перевірки стану роботи та організацію контролю за розглядом звернень громадян в структурних підрозділах та також отримано 4 доповіді керівників структурних підрозділів про стан роботи із зверненнями громадян.
     З початку року райдержадміністрацією розглянуто 139 звернень громадян (з них письмових звернень - 77, на особистому прийомі прийнято 23 осіб, на виїзному прийомі - 22 звернень) що на 57,9 відсотка меньше ніж у відповідному періоді 2016 року. Повторних звернень не надходило. Колективних звернень надійшло - 0. Всього звернулось 139 осіб.
   Кількість звернень одержаних райдержадміністрацією від органів влади вищого рівня  становила 53 звернення. З них: із облдержадміністрації - 3, Кабінету Міністрів України-49, Адміністрації Президента України-1, Верховної Ради України - 0.
    Найчастіше громадян району, які звертаються безпосередньо до райдержадміністрації турбують питання соціального захисту - 99, це 71,2 відсотка від усіх питань, що порушувалися. На другому місці -  звернення питання аграрної політики і земельних відносин - 24, це 17,2 відсотка від загальної кількості.
 
Звіт
про звернення громадян, що надійшли до Чемеровецької районної державної адміністрації станом на 1.04.2017 року
 
№ з/п
 Найменування органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування
 Кількість звернень, що
надійшли поштою
 Кількість звернень, отриманих на особистому прийомі
 Кількість усіх
звернень
 Із них:
 Кількість    громадян, які
звернулися
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 повторних
 колективних
 від учасників бойових дій, вдів загиблих на фронті
 від
членів багато-дітних
сімей, одиноких матерів
 від
ветеранів праці, пенсіонерів, інвалідів
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 1
 Районна державна адміністрація
 77
 62
 139
 -
          -
 5
 3
 23
 139
 
№ з/п
 Кількість питань, порушених у зверненнях громадян
 У тому числі питання:
 
 
 
 
 
 
 
 промисловості, будівництва, паливно-енергетичного комплексу,
 
аграрної політики та земельних відносин
 транспорту і зв'язку
 фінансової, податкової та митної політики
 житлової політики
 комунального та дорожнього господарства, благоустрою
 
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 1
 139
 2
 24
 
 -
 1
 6
 
№ з/п
 У тому числі питання (продовження):
 
 
 
 
 
 
 
 охорони
здоров'я
 освіти
 праці і заробітної плати
 соціального захисту
 забезпечення законності та охорони правопорядку
 роботи місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування
 інші
питання
 
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 1
 
 
 1
 99
 -
 
 8
 
 
Аналіз
 звернень громадян Чемеровецького району
за січень-березень 2017 року
 

п/п
 Звернення
 
 
 
 
 
 адресувалися
 2016 р.
 2017 р.
 +/-  до 2016р.
 % до 2016 р.
 1.
 РДА : всього
Письмові
В т.ч. на матеріальну допомогу
На особистому прийомі
На виїзному прийомі
 132
46
 
18
28
40
 87
        25
 
17
        23
22
 -45
-21
 
-1
         -5
-18
 65,9
54,3
 
94,4
82,8
55,0
 2.
 ОДА : всього
Письмові
В т.ч. на матеріальну допомогу
 5
4
 
1
 3
3
 
-
 -2
-1
 
-1
 6,0
7,5
 
-
 3.
 Президенту України, Верховній Раді,
Кабінету Міністрів
 2
-
     101
 1
-
49
 -1
-
-52
 -
-
48,5
 4.
 Разом
 240
 139
 -101
 57,9
 5.
 Повторні звернення
 -
 -
 -
 -
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2017